Velge Luftrenser

Hvordan velge riktig luftrenser

Hvordan velge riktig luftrenser
Hvordan velge riktig luftrenser
Hvordan kan du velge riktig luftrenser basert på dine behov? Vi hjelper deg.

Hvordan velge riktig luftrenser?

Lurer du på hvordan du skal velge riktig luftrenser, og hvilken luftrenser som passer for deg? Det er flere ting man bør ta stilling til når man skal velge en luftrenser. Veldig ofte ser kundene på hvilke arealer som er oppgitt for hver enkelt luftrenser. Produsentene har ofte forskjellige måter å måle dette på. Her viser vi deg hva vi mener er riktig å måte å finne riktig areal for en luftrenser på.

Det finnes mange gode grunner til å kjøpe en god luftrenser.

 •       Allergi for pollen, midd, støv, mugg
 •       Reduserer mot forurensning i byene (trafikk, veistøv, diesel, vedfyring)
 •       Beskytter mot sykdom
 •       Beskytter sårbare personer (nyfødte, eldre, syke)

Forutsetninger for guiden

 1. Vi forutsetter at filteret klarer å fjerne de partiklene du reagerer på, og som du ønsker å bli kvitt. Idag bruker de fleste luftrensere et HEPA-filter, ofte kombinert med andre måter å rense på.
 2. Vi tar utgangspunkt i en normal takhøyde på 2,4 meter. Har du det høyere under taket, må du ta hensyn til at det er enda mer luft som skal renses.

Finn mengden luft som skal renses

Winix Zero Pro luftfiltrering

Winix luftrensere leveres med flertrinns luftfiltrering.

Vi tar utgangspunkt i arealet som skal renses, og ganger dette med takhøyden på 2,4 meter for å finne volumet.

Eksempel: Har du et rom som er 3,5 meter bredt og 4,8 meter langt så har du et areal på 3,5 x 4,8 = 16,8 kvadratmeter (m2). Dette skal du gange med takhøyden på 2,4 meter, slik at du får et volum på 16,8m2 x 2,4 m = 40,3 kubikkmeter (m3). Vi vet nå hvor mye luft som skal renses.

Finn ut hvor ofte denne luften skal renses

Når luftrenseren går så passerer luften gjennom filteret. Det er ikke likegyldig hvor ofte luften passerer gjennom filteret.

 • Har du små problemer så holder det at luften passerer gjennom filteret tre ganger i timen.
 • Ved middels problemer så bør all luften i rommet passere gjennom filteret fem ganger i timen.
 • Har du store problemer, så bør all luften passere filteret minst 7 ganger i timen.

Vi ser altså at det er to faktorer som spiller inn, både hvor stort rom du har og hvor ofte du skal rense luften. Produsentene oppgir ofte hvor stort areal luftrenseren passer for, men de tar ikke hensyn til om dine behov er små, middels eller store. Det tallet du kan stole mer på er viftekapasiteten, og det er den vi tar utgangspunkt i for videre beregning.

Sjekk luftrenserens viftekapasitet

Stort sett alle produsenter oppgir viftekapasiteten. Denne skal oppgis i kubikkmeter per time (m3 / time). Vanlige luftrensere har ofte en viftekapasitet på 200 til 400 m3 pr time. Jo større viftekapasitet, desto mer luft kan den rense.

Eksempel

I eksempelet over så vi at rommet ditt er 3,5 m x 4,8 m = 16,8 m(Kvadratmeter)
Med takhøyde på 2,4 meter blir  volumet 16,8 x 2,4 = 40 m3 (Kubikkmeter)
Du har normale problemer med luftkvaliteten. Dermed skal luften passere gjennom filteret fem ganger per time.
Ditt behov for viftekapasitet er dermed 5 x 40 = 200 m3 per time.

Du skal derfor se etter en luftrenser som har en viftekapasitet på minst 200 m3 / time. Husk at de fleste produsenter oppgir viftekapasiteten på høyeste viftehastighet. Når en liten luftrenser går med høyeste hastighet så lager den som regel en god del støy. Er du var for lyd så vil vi anbefale å heller kjøpe en luftrenser som er litt større, slik at du kan bruke den på middels viftehastighet. Da får du et godt resultat uten for mye støy. Husk at dersom du ikke kjører luftrenseren på høyeste viftehastighet, så får du heller ikke den effekten som produsenten oppgir.

Har du det samme rommet som nevnt i eksempelet, men du har store problemer med pollen så bør du gange med 7 eller 8 istedenfor 5 ganger i timen. 40 m3 x 8 = 320 m3. I dette tilfellet har du derfor behov for en luftrenser som klarer å rense minst 320 m3 pr time. Dette tallet skal du finne i spesifikasjonene på luftrenseren.

Ekstra råd og tips

 • De fleste kjøper for liten luftrenser. Er du i tvil mellom to modeller, så bør du kjøpe den største.
 • Skal du rense et stort rom? Det kan være lurt å bruke to middels store luftrensere istedenfor en stor. Grunnen til dette er at to små som regel bråker mindre enn en stor. I tillegg vil to mindre luftrensere kunne stå med litt avstand mellom seg, og få bedre renseeffekt. Har du en stor luftrenser som står ett sted må den flytte mye luft for å rense hele rommet. Dette gir mer støy og kan hvirvle opp mer støv som har lagt seg.
 • En luftrenser renser bare det rommet den står i. Mange produsenter oppgir veldig optimistiske tall for rensekapasitet. Ser du en luftrenser som skal rense 100 m2 så kan du fort tro at den holder hele leiligheten eller hele huset ditt rent. Husk da på at luftrenseren som regel bare renser det rommet den står i. Støv, pollen og forurensninger som er i andre rom får den ikke tak i. Noe vil flytte seg fra rom til rom, men dette er lite. Som en tommelfingerregel vil vi derfor si at luftrenseren kun renser det rommet der den står.
 • Bruk luftrenser der du oppholder deg mest. Ideelt sett skal du ha en luftrenser i alle rom, men dette er ikke praktisk mulig. Bruk luftrenser i de rommene du er mest. Som regel er dette på soverommet, i stua og på jobb.
 • Husk at selv om du har et ventilasjonsanlegg med luftfilter, så er dette filteret ofte grovt og slipper igjennom små partikler. Det er disse som er skadelige for deg. I tillegg kommer mye av forurensningen fra innsiden, som mugg, flass, støv fra tekstiler og gasser fra møbler og oppussing. Da hjelper det ikke med et filter på utsiden.
 • Husk å bytte luftfilter! Det høres kanskje banalt ut. Likevel ser vi ganske mange som kjøper seg en luftrenser, men som glemmer å bytte filter. En luftrenser med tett filter har ingen effekt. Det kan være lurt å inngå en abonnementsavtale på filter. Da husker du på å bytte det. Du kan finne filter til din luftrenser her.

Velg riktig luftrenser

På produktsiden kan du sortere blant alle våre luftrensere, og filtrere ut i fra dine kriterier. Modellene du kommer frem til da er de modellene som passer til beregningene vi viste deg ovenfor.

Resultatene kan bli noe annet enn det produsentene oppgir, men husk at produsentene ofte oppgir veldig optimistiske tall i kampen om kundene. Nå vet du mer enn gjennomsnittskunden, og nå kan du ta et bedre valg. Kjøp den luftrenseren som er riktig for deg!

Hvordan kan jeg velge riktig luftrenser for meg?

Vi får ofte spørsmål om hvilken luftrenser som er best. Det er det ikke så lett å svare på. Det er mange kriterier å velge ut fra. Noen er gode til en ting, mens andre er gode til andre ting. Noen vektlegger en egenskap, mens andre vektlegger noe annet. Vi vil her gi dere noen ting man bør tenke på når man skal finne den luftrenseren som er best for deg. Her er noen av tingene du bør vurdere:

 • Type filter
 • Størrelse på filter
 • Luftgjennomstrømning
 • Pris på luftrenser og pris på luftfilter
 • Design
 • Funksjoner

Hvilket filter trenger du?

De fleste kjenner begrepet HEPA-filter. Dette begrepet sier ikke noe om hvordan luften renses, men kun noe om hvor godt luften renses. En effektiv luftrenser har gjerne flere trinns filtrering, noe som innebærer at luften passerer flere forskjellige typer filtre før den blåses ut igjen. De fleste luftrensere leveres med et finmasket forfilter som kan støvsuges, for større støvpartikler og urenheter. Videre kan du velge luftrensere med blant annet HEPA-filter, HPP-filter, kullfilter, ionisering, PlasmaWave®, CleanCel® og aerOHeal®. Hvor mange trinns filtrering du trenger avhenger i stor grad av hvor mye du ønsker å rense luften, men en luftrenser med HEPA- eller HPP-filter er i hvert fall å anbefale.

HEPA-filter

De fleste kjenner begrepet HEPA-filter. Dette begrepet sier ikke noe om hvordan luften renses, men kun noe om hvor godt luften renses. Det finnes flere klasser av HEPA-filter, alt etter hvor godt de renser luften. H13 fjerner flere partikler enn for eksempel H-11. Samtidig vil et H-13-filter gi mindre luftgjennomstrømning fordi det er tettere. Les mer om forskjellen på HEPA-11 og HEPA-13 her. Med den folkelige betydningen er et HEPA-filter et filter av fiber på kryss og tvers der partiklene setter seg fast når de forsøker å passere gjennom filteret. HEPA-filter kalles ofte for et mekanisk filter, siden partiklene fester seg mekanisk til filteret. HEPA-filter fjerner blant annet

 • Pollen, husstøv, sigarettrøyk
 • Muggsporer
 • Trafikkforurensning
 • Virus og bakterier
 • Flass og hår fra kjæledyr

Fordeler med HEPA-filter

 • Effektivt
 • Enkelt å bruke
 • Enkelt å bytte
 • Relativt billig

Ulemper med HEPA-filter

 • Selv om nye filter er billige, så er det likevel en kostnad
 • Filter fra mindre, ukjente leverandører kan være vanskelig å få tak i over tid.
 • Effekten vil reduseres over tid, etter hvert som filteret fylles opp med partikler
 • Lager lyd, da en vifte må trekke luften gjennom filteret
allergener luftrenser

HPP-filter

HPP betyr High Performance Particle filter. HPP er et elektrostatisk filter som gir en elektrisk ladning til luften som passerer gjennom maskinen. Luften som kommer inn i luftrenseren passerer mellom tynne metallplater som også er elektrisk ladet. Disse ladningene skaper en sterkt lokalt felt, som gjør at partiklene fester seg til metallplatene. Denne rensemetoden er spesielt effektiv for de små partiklene, og det er de som er farligst å puste inn. Når platene er dekket at forurensede partikler kan filteret tas ut av apparatet og skylles i vasken. Da blir platene rene igjen, og kan brukes flere ganger. Filteret skal ikke byttes.

Fordeler med HPP-filter

 • Veldig billig i bruk, da filteret aldri behøver å byttes (kun vaskes)
 • Mister ikke effekt over tid
 • Mindre motstand i filteret gir lavere strømforbruk
 • Ikke bruk og kast slik som med tradisjonelle HEPA-filtre
 • Ofte mer stillegående siden luften ikke må tvinges gjennom et mekanisk filter
 • Mer bærekraftig da det ikke er filter med bruk og kast

Ulemper med HPP-filter

 • Dyrt å erstatte filter dersom det skulle gå i stykker (men skal normal vare hele maskinens levetid)
 • Du må rense det selv, som er litt mer arbeid enn å kun bytte et HEPA-filter

Forfilter og kullfilter

 • Forfilter som tar de store partiklene. Dette kan enkelt renses og gjør at hovedfilteret ikke fylles opp av de store partiklene
 • Kullfilter som fjerner lukter og kjemikalier i lufta (VOC)

I dag er det vanlig å kombinere en rekke filtre for å fjerne forskjellige ting fra luften. Det meste er bygget opp rundt et HEPA-filter, med flere funksjoner i tillegg. Husk at du må bytte HEPA-filter regelmessig for å holde effekten på luftrenseren oppe.

Design

Design og utseende er viktig for mange. Passer luftrenseren til ditt interiør? Har den en farge som passer? Liker du stilen? Her er vi alle forskjellige, og du må se på hva du liker.

Plassering

Ideelt sett bør luftrenseren stå midt i rommet, men det er sjeldent mulig. Har du et ventilasjonsanlegg, så sett den gjerne der luften fra ventilasjonsanlegget kommer (ikke der luften suges ut). Har du gode gamle ventiler i veggene, så sett den gjerne i nærheten av disse.

Finn også ut hvilket rom den skal stå i. Skal du bare ha en luftrenser så bør den stå i det rommet du oppholder deg mest. Som regel er dette soverommet. Selv om du sover med åpent vindu, så er det ofte her mye av forurensningen kommer inn.

Husk også at selv om en luftrenser er oppgitt til å rense både 60 eller 100 m2, så renser den i praksis sjeldent mer enn det rommet den står i. Mens en avfukter kan klare å tørke en hel bolig, siden fuktighet flytter seg lett gjennom luften, så vil en luftrenser bare klare å rense det rommet der den står. Slik sett kan det være bedre å ha to små rensere i hvert sitt rom, enn en stor i midten.

Pris

Det er store prisforskjeller på luftrensere. Man kan få dem fra 1.000 kroner for de enkleste og godt over 10.000 kroner for det som er skikkelig high end. Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS sier at de selger flest luftrensere i prisklassen rundt 4.000 til 5.000 kroner, og at man i denne prisklassen ofte får en god luftrenser som gjør en skikkelig jobb.

Lyd

Lyd er viktig for mange. Generelt kan vi si at en stor luftrenser på lav fart bråker mindre enn en liten luftrenser på full fart. De fleste luftrensere lager bare viftesus, men dette kan være forskjellig fra produsent til produsent. Mange oppgir antall desibel, og dette sier mye, men lyd er individuelt og forskjellig og er du var for lyd kan du irritere deg over variasjoner i viftehastighet eller små tikkelyder som kommer og går. Kjøp en luftrenser av god kvalitet!

Tilleggsfunksjoner

Mange luftrensere har flere funksjoner i tillegg til filter. Det kan være ting som:

 •       Ionisering av luften, for å hjelpe til med å fange partiklene og for å redusere lukt
 •       PlasmaWave®, aerOHeal® og andre løsninger for å uskadeliggjøre virus
 •       Partikkelsensor
 •       Wifi og mulighet for app

PlasmaWave

PlasmaWave er en funksjon som kun finnes på Winix luftrensere. PlasmaWave reduserer lukt, kjemikalier og VOC i luften. Les mer om PlasmaWave her.

aerOHeal

aeroHeal er et system som renser luften ved å uskadeliggjøre gasser, kjemikalier, VOC. Det vil også redusere vonde lukter.

Hybride løsninger

Som regel er hybride løsninger, altså apparater som skal gjøre to ting, en dårlig ide. Ofte blir det for mange kompromisser. Likevel finnes det faktisk en del gode hybrider innen luftrensing. Det finnes både luftfuktere og luftavfuktere med skikkelige HEPA-filtre, som renser luften godt både mens de tilsetter eller fjerner fuktighet, eller om de brukes som ren luftrenser i andre sesonger. Her er det ofte gode kjøp om du kan finne noe som passer til ditt behov.

Luftvasker

Det finnes luftfuktere som renser luften gjennom vann. Dette er svært effektive luftfuktere, som også renser luften godt. Dette kalles for luftvaskere. Les og lær mer om luftvasker her.

Fordel med luftvasker

 • Trenger ikke bytte filter, billig i bruk
 • Gir fuktighet når du trenger det
 • Miljøvennlig

Ulemper med luftvasker

 • Kan gi for mye fuktighet om sommeren, husk å lufte
 • Ofte dyrere enn én luftrenser eller én luftfukter, men billigere enn én enhet av hver
 • Du må bytte vann og rense apparatet. Noe mer jobb enn å bytte filter i en vanlig luftrenser

* = Luften passerer gjennom filteret 5 ganger i timen
** = Luften passerer gjennom filteret 3 ganger i timen

Vil du vite mer om andre ting?

Vi har skrevet lange og gode artikler om andre emner også. Les mer om:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *