Luftrenser, Ord og uttrykk, Velge Luftrenser

Hva er aerOHeal?

Systemet aerOHeal er et rensesystem som er veldig effektivt for å fjerne og uskadeliggjøre bakterier, virus, flyktige organiske forbindelser (VOC) og andre stoffer som metan og ozon.

aerOHeal® er et registrert varemerke for Arida luftrensere.

aerOHeal® renseteknikk luftrenser

Rensesystemet aerOHeal® air cleaning system.

Hvordan virker aerOHeal?

Systemet aerOHeal jobber ved hjelp av hydroksyler. Rent praktisk består systemet av en spesiell legering som kombineres med at lys med en bestemt bølgelengde. Luft blåses forbi metallet mens metallet belyses. Det er viktig at luften inneholder noe fuktighet, men vanlig innendørs fuktighet er som regel nok.

Når fuktigheten i luften kommer i kontakt med metallet som blir belyst, vil frie elektroner splitte opp vannmolekylene. H2O blir til H+ og OH. Dette er forbindelser som er veldig reaktive og som ikke eksisterer lenge. OH kalles for hydroksyler eller frie radikaler. Disse hydroksylene reagerer med (angriper) stoffer som virus, bakterier, ozon, mugg og andre organiske forbindelser. Hydroksylene er svært effektive, men eksisterer kun i kort tid. For å få en god effekt må prosessen derfor foregå over tid.

Hva er hydroksyler?

I denne forbindelse hydroksylet det frie radikalet OH. Dette skapes i prosessen som forårsakes av aerOHeal-prosessen.

Hvor lenge varer aerOHeal? Er det noe som må byttes?

aerOHeal-prosessen er en prosess der metallet fungerer som en katalysator. Metallet vil gradvis bli dårligere over tid, men vil fungere fint i ca. 10.000 timer. Ved kontinuerlig bruk, døgnet rundt, hver eneste dag vil dette være mer enn ett år. Bruker du luftrenseren hele året vil det være en god vane å bytte filteret en gang i året. Hvis du bruker du luftrenseren kun i sesonger eller sporadisk så vil dette filteret holde i flere år.

UV-lampen har lang levetid og det er ikke behov for å bytte den så lenge den fungerer. Normalt skal den kun byttes dersom du skader den.

Hvordan aktiverer man aerOHeal?

aerOHeal består av to deler. Det er et metall-gitter som alltid er i luftrenseren, og en lyskilde. For at rensesystemet skal aktiveres holder det derfor å slå på lampen med UV-lyset. På betjeningspanelet til luftrenseren Arida Clean 600 gjøres dette ved å trykke på knappen merket «UV».

Ønsker du å les mer?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *