Dampbefukter

Hvordan virker en dampbefukter?
hvordan virker en dampbefukter
I vannet ligger det et varmeelement. Vannet varmes opp mot kokepunktet, og dermed fordamper vannet. En vifte blåser dampen ut i rommet. Som regel avkjøles dampen noe før den blåses helt ut, men holder du fingrene over dampen så er det mulig å brenne seg på dampen. Det varme vannet sørger for å drepe alle bakterier.

Fordeler:

  • Vannet er kokt, og dermed helt fritt for bakterier og mikrooganismer
  • Luften kjøles ikke ned slik det gjør med ultrasoniske luftfuktere
  • Gir varme til rommet
  • Ingen risiko for legionella

Ulemper:

  • Bruker mer strøm enn en vanlig luftfukter, men dette får du tilbake som varme
  • Dampen kan være varm så du bør holde fingrene unna