Luftfukter

Hvorfor luftfukter med damp?

Det finnes mange forskjellige typer luftfuktere på markedet, og alle har sine fordeler og ulemper. Det kan være vanskelig å finne hvilken type luftfukter en skal velge. I denne artikkelen skal vi derfor ta for oss varm damp luftfukter og se på hva som er fordelen med denne typen befuktning. Andre alternativer kan være evaporativ luftfukterhybrid luftvasker (både luftfukter og luftrenser) eller ultrasonisk luftfukter.

Hvordan virker en luftfukter med damp?

Vannet kokes, dampen ledes ut i rommet.

I vannet ligger det et varmeelement. Vannet varmes opp mot kokepunktet, og dermed fordamper vannet. Den varme dampen stiger opp og ut i rommet. Som regel avkjøles dampen noe før den kommer helt ut, men holder du fingrene over dampen så er det mulig å brenne seg på dampen. Det varme vannet sørger for å drepe alle bakterier.

Hva er fordelene med en varm damp luftfukter?

  • Vannet er kokt, og dermed helt fritt for bakterier og mikroorganismer. I enkelte andre luftfuktere kan det gro bakterier dersom man ikke er nøye med renhold, og disse bakteriene kan spres med luften. Når vannet kokes opp blir alt som slippes ut helt sterilt og helt trygt. Du bør fortsatt være nøye med rengjøringen, men om du glemmer det så er det i alle fall ikke farlig.
  • Ingen fare for legionella (i følge Folkehelseinstituttet). Den farligste bakterien som kan slippes ut er legionella-bakterien som kan gi legionærsyken. Siden vannet er kokt vil det ikke slippes ut legionær-bakterier til luften, og du er helt trygg. (Du er temmelig trygg med andre luftfuktere også, men med ultrasoniske luftfuktere skal du være ekstra nøye med rengjøringen. For  luftfuktere med damp er ikke dette et problem).
  • Gir varme til rommet. Siden det er varm vanndamp som slippes ut så gir dette varme til rommet. Luftfuktere som slipper ut små vanndråper kjøler luften, siden det kreves energi for å fordampe dråpene i luften. Du bruker noe strøm på å koke opp vannet, men siden de fleste bruker strøm til oppvarming likevel så er dette er nullspill. All strøm du putter inn får du tilbake som varme.
  • Luften kjøles ikke ned slik den ofte gjør med ultrasoniske luftfuktere.

    Boenco S250 er en effektiv luftfukter med varm damp.

Hva er ulempene med en varm damp luftfukter?

  • Bruker ofte mer strøm enn en vanlig luftfukter, men dette får du tilbake som varme.
  • Dampen kan være varm så du bør holde fingrene unna.
  • Krever regelmessig rengjøring og vedlikehold av koke-kammeret.

Ønsker du å lære mer om de andre typene luftfuktere?