Avfukter for alle formål

Rim eller is i avfukter

Hvorfor danner det seg is inni avfukteren?

De fleste luftavfuktere er kompressorbasert. Disse jobber på den måten at de lager en kald flate inne i avfukteren. Den varme fuktige luften fra rommet blåses over denne kalde flaten. Dermed kondenserer fuktigheten til flytende vann, og dette renner ned i beholdere. Dette fungerer fint så lenge det er varmt i rommet. Dette prinsippet er avhengig av at temperaturen inne i avfukteren er lavere enn temperaturen i luften.

Når temperaturen i luften faller under 15 grader vil vannet som kondenserer i avfukteren kunne fryse til is. Jo kaldere det er jo oftere vil dette skje. Prosessen starter ved 15-16 grader, og blir værre jo kaldere det er. Dette er helt normalt, og det er ikke til å unngå. For å løse dette vil maskinen selv avfroste for å fjerne isen. Derfor har slike maskiner automatisk defrosting, og enkelte produsenter gjør et stort nummer ut av dette. Det er egentlig ikke spesielt, det er en nødvendighet dersom man skal bruke en kompressorbasert avfukter i temperaturer under 15 grader.

Dersom du ser is i avfukteren så er dette altså helt normalt. Har du en avfukter av god kvalitet så vil den selv løse dette problemet. Du skal bare la maskinen styre seg selv. Mange avfuktere har også en liten varsellampe som lyser når maskinen defroster, for å fortelle deg om dette.

Dersom du har en avfukter der det rimer eller fryser ved temperaturer over 16 grader så kan det være noe feil ved avfukteren. Det kan være en temperatursensor som må byttes, men som regel er det kjølemediet (kjølegassen) som må etterfylles. Dette kan du som regel ordne hos firmaer som driver med varmepumper, air condition eller kjøleagregater. Det er teknisk sett fullt mulig å gjøre, men som regel er det ikke økonomisk forsvarlig dersom du har en billig avfukter. Da vil det ofte lønne seg  heller kjøpe en ny avfukter enn å reparere den gamle. Du vil da også kunne benytte anledningen til å kjøpe en nyere og mer moderne avfukter som bruker mindre strøm, som for eksempel Platinum-serien fra Meaco.