Luftrenser

Hvorfor luftrenser?

Hvorfor luftrenser?

Det finnes mange gode grunner til å kjøpe en god luftrenser.

 •       Allergi for pollen, midd, støv, mugg
 •       Beskyttelse mot forurensning i byene (trafikk, veistøv, diesel, vedfyring)
 •       Beskyttelse mot sykdom
 •       Beskytte sårbare personer (nyfødte, eldre, syke)

Allergi

De som er allergiske vet ofte om det selv, og hva de er allergisk mot. De vet også hvor viktig det er å ha en god luftrenser, og de vet hvilke sesonger der de er avhengige av å bruke den. Sesongen for dem som har allergi starter som regel når sola titter frem om våren, og avhengig av hva man er allergisk mot, så kan det vare til godt over sommeren.

Luftveisproblemer

Problemene med luftveier kan skyldes mye. Ofte er det partikler i luften som forårsaker dette. Små partikler kan komme inn i lungene, og gå videre inn i blodet. På den måten kan hele kroppen påvirkes av for mye partikler i luften. Ofte er det sånn at jo mindre partiklene er, jo mer skade kan de gjøre!

Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS sier at «Man bruker ikke luftrenser bare for å lindre sine problemer. Mange bruker luftrenser også for å hindre at man skal få problemer.»

Luftrenser bør altså brukes preventivt for å redusere faren for å utvikle sykdom, overfølsomhet og allergi.

Jarle Karlsrud anbefaler ofte luftrensere fra Winix, og her kan du lese hva de skriver om å velge luftrenser (engelsk).

Sesonger

For mange er en luftrenser et sesongprodukt. De fleste tenker å pollensesongen. Som vi vet kan pollensesongen vare lenge, om man reagerer på flere typer pollen.

I tillegg til dette kommer vintersesongen. Om vinteren er det mange som får problemer med:

 •       Svevestøv fra veitrafikk
 •       Partikler fra bensin og dieselmotorer
 •       Sot fra vedfyring
 •       En god mix med smog fra trafikk, industri og annen menneskelig aktivitet

Sykdom

Mange sykdommer smitter gjennom luften, og den siste tidens pandemi har satt et enormt fokus på dette. Vi har blitt mer og mer klar over at virus og mikroorganismer kan smitte via bittesmå dråper i luften. En god luftrenser vil kunne fjerne mye av dette, og dermed redusere faren for å bli smittet. Enkelte luftrensere har også egne systemer både for å fange og for å nøytralisere virus i luften.

Hvordan måle luftkvaliteten

Luftkvalitet er et stort tema, og det er ikke enkelt å gi et kort og enkelt svar på om luftkvaliteten er god eller dårlig. Man kan ikke ta ett tall og ut fra det si om det er bra eller dårlig. Luftkvalitet består av mange ting, slik som:

 •       CO (karbonmonooksid)
 •       CO2 (karbondioksid)
 •       NO2 (Nitrogendioksid)
 •       Temperatur og luftfuktighet
 •       Innhold av en rekke forskjellige kjemikalier (VOC)
 •       Innhold av partikler

Innholdet av partikler kan igjen deles opp etter størrelsen på partiklene. Dette benevnes ofte med PM 0,1, PM 2,5, PM 10 og så videre, der lavt tall viser til små partikler og stort tall viser til store partikler. Partikler med forskjellig størrelse har forskjellige egenskaper og fanges på forskjellig måte i filtrene. Skal man velge ett tall å se på, så benyttes ofte PM 2,5. Generelt er det de små partiklene som er de farligste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *