Avfukter for alle formål

Byggtørker sorpsjonsavfukter

Arida Pro S25 avfukter for kjeller, krypkjeller, garasje og lignende

En industriell sorpsjonsavfukter er en byggtørker som tørker effektivt i alle temperaturer

En sorpsjonsavfukter samler ikke opp vannet som flytende vann, men blåser fuktigheten ut av bygget som fuktig luft. En sorpsjonsavfukter er derfor avhenging av å ha en luftslange fra avfukteren og ut gjennom en ventil i veggen. Det finnes dog løsninger for å unngå dette, se avsnitt om hybridløsning nederst i artikkelen.

Hvor brukes en sorpsjonsbasert avfukter / byggtørker?

Sorpsjonsbaserte avfuktere / byggtørkere er godt egnet til følgende bruk:

 • fast montasje i kjeller, garasje, parkeringshus, krypkjeller, stall og så videre
 • til skadesanering etter vannlekkasje, brann eller annen midlertidig bruk, gjerne der det er lav temperatur (under 15-17 grader)
 • under oppføring av bygninger, der man må ha kontroll på fuktigheten i byggeprosessen

Hvilke fordeler har en sorpsjonsbasert avfukter?

 • jobber uavhenging av temperatur. Mens kompressorbaserte avfuktere behøver varme vil en sorpsjonsbasert avfukter klare å gjøre en god jobb selv i lave temperaturer. For en avfukter er alt under 15-17 grader å betrakte som lav temperatur. Sorpsjonsavfuktere har god effekt helt ned til null, og fungerer faktisk også godt i kuldegrader.
 • blåser fuktigheten ut av bygget som fuktig luft. Det er ingen beholder som skal tømmes, det er ikke behov for sluk, og det er ikke noe vannsøl
 • det er enkelt å plassere en sorpsjonsbasert avfukter / byggtørker. Maskinen er kompakt og den behøver faktisk heller ikke å stå montert i rommet som skal tørkes. Avfukteren kan godt stå i et annet rom og suge luft fra det stedet som skal tørkes, via luftslanger.
 • sorpsjonsbaserte avfuktere er en økonomisk og energivennlig måte å tørke på, spesielt i lave temperaturer. Ligger temperaturen for det meste over 15-17 grader vil det være mer økonomisk å benytte en kompressorbasert avfukter

Hvilke ulemper har en sorpsjonsbasert avfukter?

 • maskinen krever noe montasje, da den behøver en slange ut i friluft for å kvitte seg med fuktigheten
 • selv om maskinen er relativt billig i drift ved lave temperaturer så vil den relativt sett være dyr i drift ved høyere temperaturer. Har man normal over 15-17 grader så kan man vurdere en kompressorbasert avfukter ut fra et økonomisk perspektiv
 • man mister kontrollen over hvor mye vann som fjernes. Mange ønsker å se vannet som samles opp i en beholder, for å verifisere at det faktisk fjernes fuktighet. Når man ser at det ikke lenger fjernes fuktighet er det tørt, og jobben er gjort. Vi mener at det er bedre å benytte et hygrometer for å holde kontroll med fuktigheten
 • sorpsjonsbaserte avfuktere / byggtørkere er ofte noe dyrere i innkjøp enn en kompressorbasert avfukter. Likevel kan det være god økonomi dersom du har en lav temperatur. I lave temperaturer må man ha en veldig stor maskin dersom man skal oppnå samme effekt. Da går ofte vinningen opp i spinningen.

Hvilket vedlikehold krever en sorpsjonsbasert avfukter?

Det er veldig viktig å holde luftfilteret rent. Dette er både for å beskytte maskinen for støv og forurensinger i luften, men også for å gi maskinen tilgang på nok luft så den får gjort jobben sin. En avfukter med rent filter vil ha lengre levetid, høyere effekt og lavere driftskostnader / strømforbruk. Luftfilteret kan som regel renses med en støvsuger eller med trykkluft, men etter lengre tids bruk og etter gjentagende rens av filteret bør det byttes. Nytt luftfilter er som regel billig i innkjøp og enkelt å bytte. Innvendig bør maskinen støvsuges en gang iblant, for eksempel en gang pr år. De fleste maskiner er enkle å åpne for slik innvendig rens.

Hvordan virker en sorpsjonsbasert avfukter / byggtørker?

Veldig enkelt forklart består en sorpsjonsbasert luftavfukter av en boks med en vifte, et varmeelement og en tørkerotor. Denne tørkerotoren er en skive med mange små hull som trekker til seg fuktighet når viften blåser luft gjennom den. Rotoren roterer sakte rundt. I en sektor blåses kald luft gjennom, slik at skiven tar til seg fuktighet fra luften. Den tørre luften blåses deretter tilbake til rommet. I en annen sektor blåses det varm luft motsatt vei i rotoren, og fuktigheten blir da frigjort. Den fuktige luften blåses deretter ut av maskinen, og via en slange går denne fuktige luften helt ut av bygget. Prosessen kalles en sorpsjons- / adsorspsjonsprosess. Enkelte kaller også slike maskiner for rotoravfuktere. Bildet viser hvordan prosessen fungerer.

Prinsippet for en sorpsjonsbasert avfukter, her vist med Arida Pro S25

Hva er forskjellen på en 3-hullsversjon og en 4-hullsversjon?

Sorpsjonsbaserte avfuktere med utblåsning av fuktigheten til friluft finnes i to varianter. Disse kalles for 3 hulls versjon og 4 hulls versjon. Begge tørker luften på samme måte, men det er to forskjellige måter å styre luftstrømmen. Vi forklarer deg prinsippene:

 • 3-hulls versjon: Denne utgaven trekker luften inn i hull 1. Luften tørkes og sendes tilbake til rommet i hull 2. Den fuktige luften sendes ut av bygget i hull 3. Dette gjør at noe luft forsvinner ut av bygget, og det blir dermed et lite undertrykk av luft i forhold til utendørs. Denne luften erstattes av luft som kommer inn utenfra gjennom ventiler eller lekkasjer i bygget. Dette er den vanligste og enkleste versjonen. Som en “bonus” gjør denne løsningen at det hele tiden tilføres litt friskluft utenfra.
 • 4-hulls versjon: Denne utgaven har ett ekstra hull i tillegg til versjonen med 3-hull. Det kan koples til en slange til dette hullet, slik at det suges friskluft inn i maskinen fra utsiden av bygget. Dette gjør at systemet blir trykknøytralt. Det blir ikke noe luftundertrykk inne i bygningen. Dette er en god løsning dersom det ikke ønskes undertrykk i bygningen, eller man ikke ønsker at frisk luft trekkes inn fra utsiden. En firehullsversjon kan godt brukes som en trehullsvarsjon. Da unnlater man bare å kople til den fjerde slangen, slik at luft suges fra rommet det maskinen står.

Sorpsjonsavfukter Arida Pro S25 med 3 hull

 

Sorpsjonsavfukter Arida Pro S35 med 4 hull

Nedenfor finner du et utvalg av våre sorpsjonsbaserte luftavfuktere. Ta gjerne kontakt med oss for å velge den riktige maskinen for deg, eller for et godt pristilbud til ditt prosjekt.

 

Montering av soprsjonsavfukter / byggtørker Arida S25

author-avatar

Om Jarle

Jarle Karlsrud, inneklimanerd og iverksetter med et sterkt ønske om å hjelpe folk til et bedre liv. Visjon: Se for deg en verden der alle har ren og trygg luft. Jarle har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker til et bedre liv. Dette gjør han ved å dele av sin kunnskap. Han skriver bloggartikler, han lager filmer på Youtube, har uttaler seg til media. Alt for å oppnå sin visjon om å bringe ren og trygg luft til alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *