Avfukter

Du bruker ikke avfukter bare når du har et fuktproblem...

... du bruker en avfukter for å unngå å få et fuktproblem.