Flere veier til suksess

Gode råd for å lykkes i næringslivet
Hva kjennetegner en suksess? Hva skal til for å lykkes i næringslivet? Hva bør du fokusere på?
Vestviken24 skriver om næringslivet. De er flinke til å fortelle om suksesshistoriene. I mai 2017 har de valgt seg ut 6 nærlingslivsledere for å finne ut hvordan de tenker. 
- Hva er deres største suksess?
- Hva har gått galt, og hva kan man lære av det?
- Hva er de beste råd til andre som vil satse?

Artikkelen er publisert hos Vestviken24 på nettet, og er du abonnent på en vestfoldavis så kan du lese den her. For alle andre gir vi deg et resyme nedenfor.

Det vi har sett på her er hvilke ting som går igjen. Hva er det disse 6 lederne er enige om, og som de uavhengig av hverandre trekker frem som grunnlaget for suksess.

På spørsmål om hva som er suksessen deres er det relasjoner som går igjen. Det er ikke et fokus på penger, omsetning eller markedsandeler. Det er relasjonene mellom mennesker som betyr noe, og det er gleden ved å hele tiden gjøre ting bedre. Flere påpeker også at de tror deres største suksess enda ikke har kommet. Det tyder på at de har et fokus på å bygge noe og gjøre ting bedre, og mindre fokus på å se tilbake på det som er gjort.

Appropos fokus. Det er flere av svarene som påpeker at det er viktig å holde fokus, og ikke favne over for mye.

6 ledere om suksess i næringslivet

” Finn din nisje, finn det du kan godt og fokuser på det.”
Jarle Karlsrud

Råd for å lykkes:
De 6 næringslivslederne kommer med mange gode råd til dem som ønsker å lykkes i næringslivet. Blandt dem er det to tips som går igjen hos de fleste.
* Det ene er å knytte til seg de riktige menneskene. Man skal samarbeide med flinke, engasjerte og positive mennesker, enten de skal være ansatte, kunder, leverandører eller andre ressurspersoner. Suksess er tydeligvis ikke noe man oppnår alene. Suksess er noe man oppnår som flokk. Når positive og engasjerte mennesker jobber sammen for å nå et felles mål er suksesses innen rekkevidde. Ofte er det lederne som får æren, og som får sole seg i glansen i slike artikler, men mye tyder på at de er veldig bevisste på at det er et samarbeid med andre som har fått dem dit de er idag.

** Den andre tingen som går igjen er at du må jobbe. To av dem svarer konkret at du må stå opp om morran. Flere kommer med formuleringer som at du må jobbe hardt, du må jobbe lenge, du må ha utholdenhet og du må stå på. Suksess er altså ikke noe du bare kan lese deg til eller posisjonere deg for, du må gjøre noe for det i tillegg. Dette burde ikke være noen overraskelse, men likevel er det påfallende hvor mange som konkret påpeker at det er mye jobb som skal til. Er du veldig opptatt av 37,5 timers arbeidsuke og fri på inneklemte dager, så er denne karriereveien kanskje ikke noe for deg?

Du finner alle svarene og alle rådene for suksess i artikkelen hos Vestviken24.no, både på nett og på papir. Vil du lese et lite utdrag av publiseringen så har du svarene fra Jarle Karlsrud, Daglig leder Bedre Inneklima AS nedenfor:

Jarle Karlsrud, Bedre Inneklima AS, intervjuet av Vestviken24.no

VV24: – Hva mener du selv er deres største suksess?

JK: – Største suksess er at vi har veldig gode relasjoner til våre kunder. Vi snakker med dem ofte, vi besøker dem ofte, vi samarbeider godt med dem mot et felles mål. Mail og telefon er vel og bra i hverdagen, men suksessen ligger i å kjenne kundene, ta dem i hånden, se dem i øynene og forstå hva de virkelig trenger.

VV24: – Hva gikk skikkelig på snørra, og hva lærte du av det?

JK: – Vi har valgt feil samarbeidspartnere noen ganger, men de leser også avisen, så det vil jeg ikke snakke så mye om. Det vi har lært er at ærlighet, handling og hardt arbeid trumfer glassfasader, powerpointpresentasjoner og glanset papir.

VV24: – Har du noen gode råd til andre som vil lykkes i næringslivet:

JK: 1. Stå opp om morran og gjør det du er god til. Ikke gjør alt mulig rart. Finn din nisje, finn det du kan godt og fokuser på det. Det er som vi sier hos oss: "Det vi gjør, er vi flinke til. Det vi ikke er flinke til, gjør vi ikke."

2. Samarbeid med flinke folk. Finn dyktige medarbeidere, positive kunder, hjelpsomme samarbeidspartnere og støttende sosialt nettverk. Hjelp hverandre og del godene.

3. Rydd opp etter deg om du gjør noe galt, slik at du alltid kan komme tilbake senere.

--

Ønsker du å lese mer om Jarle Karlsrud og hans firma Bedre Inneklima AS, så finner du nyttige lenker her:
Kontaktinfo
Nettbutikk
Oversikt over forhandlere
Profil hos LinkedIn

Andre omtaler 1
Andre omtaler 2
Andre omtaler 3

Eric Sandtrø, Jarle Karlsrud, Guro Forseth Smith, Geir Mellingen, Dag Arne Nilsen, Ranveig R. Saaghus