Tester og anbefalinger Airvax

Meaco Airvax luftrenser er testet og anbefalt av ECARF - European Centre for Allergy Research Foundation.
Klikk her for å lese godkjenningen.

ECARF er et europeisk senter for forskning på allergi og årsakene til allergi. Luften vi omgir oss med idag er ikke lenger ren, men full av forurensninger. Dette gjelder både utendørs og innendørs. ECARF jobber med å forstå sammenhengene mellom luftforurensning og allergi. Vi er svært stolte over å ha et produkt som er anbefalt av ECARF. Les mer om ECARF her.

Hvorfor er ikke Airvax anbefalt av NAAF?
I "gamle dager" testet og anbefalte Norges Astma og Allergiforbund, NAAF, produkter som luftrensere, luftavfuktere, luftfuktere og så videre. Det gjør de ikke lenger. Likevel kan man se at enkelte leverandører fortsatt skriver "anbefalt av NAAF" på slike produkter. Dette er gamle ordninger og dermed gamle produkter, og ikke lenger en anbefaling som gjelder. Meaco Airvax er et relativt nytt produkt som ble introdusert i Norge i 2010, og har dermed ikke blitt testet av NAAF.

Andre produkter derimot, som rengjøringsmidler, kroppspleieprodukter, mat og så videre blir fortsatt testet. Se NAAFs fullstendige oversikt her.

Ønsker du å lese andre tester av Airvax, se linkene nedenfor:

  1. EMC Test report
  2. Particle cleaning report - KIMM
  3. MRSA Test report
  4. Rensing av bakterier - Testraport
  5. Rensing av CO - Karbonmonoksid
  6. Rensing av flyktige organiske forbindelser (VOC)
  7. Test av lydnivå
  8. CE-merking
  9. Testoversikt
  10. ECARF