Spesielt om Airvax luftrenser

Informasjon om Airvax luftrenser. Hva skal man tenke på ved valg av luftrenser?

Mange sliter med dårlig inneklima i sine boliger. Mange har problemer med pollenallergi eller problemer med svevestøv, eksos eller andre luftforurensninger. Løsningen på dette kan være en luftrenser, men før du kjøper dette så er det en del ting du bør tenke på:

Rengjøring
En luftrenser renser luften din for støv og forurensninger, men den er ikke en erstatning for godt renhold. Selv om du kjøper en luftrenser så er det fortsatt viktig å vaske godt hjemme. En luftrenser er ikke istedenfor godt renhold, men i tillegg til godt renhold. En luftrenser skal ta de siste fine partiklene som vasken ikke klarer å få bort. Dette vil også gjøre at filteret holder seg rent og effektivt lengre, slik at det blir mindre kostnader for deg.

Størrelsen
I utgangspunktet er det lett å tro at luftrenseren bør være så stor som mulig. Det høres ut som at det er bedre med en renser som tar 60 kvadratmeter enn en som tar 25 kvadratmeter. Dette er ikke nødvendigvis riktig. For at en luftrenser skal være effektiv i store arealer, som 60 til 100 kvadratmener så må den ha en veldig kraftig vifte. Dette må den ha for å få tak i luften som er langt unna stedet der renseren står. En luftavfukter kan takle så store arealer fordi fuktigheten flytter seg naturlig fra det fuktige stedet til det tørre stedet. Slik er det ikke med støv, pollen og andre luftforurensinger. Der må luften transporteres til renseren. Skal man dekke et stort areal så må viften være veldig kraftig. Dette medfører en høy luftstrøm som igjen virvler opp mye av det støvet som har lagt seg. Dermed får luftrenseren motsatt effekt av hva man ønsker. En annen ting er at kraftige vifter bråker mer, og sansynligeten er stor for at man i praksis setter viftehastigheten ned til medium eller lav hastighet. Da dekker den ikke lenger det store arealet. De erfaringer vi sitter med er at en luftrenser med en fornuftig kapasitet og lydnivå kan dekke et areal på 20-30 kvadratmeter. Må man renser mer er det mer effektivt med flere maskiner enn en stor.

Filteret
Det finnes et utall forskjellige filtre på markedet, og det finnes mange tilleggsfunksjoner. De mest kjente og mest effektive er HEPA-filter og SEFF-filter. I tillegg finnes det funksjoner som UV-lys, oksidasjon og fotoplasma. Vi vet ikke så mye om effekten av slike tilleggsfunksjoner, men det enkle er ofte det beste. Et fint filter som fjerner de små partiklene er det du trenger, og de fleste ser ut til å enes om at et gode filtre av typen HEPA eller SEFF er det beste. HEPA betyr High Efficiency Particulate Air og er et mekanisk filter som fanger partiklene i luften.Det finnes flere forskjellige typer HEPA-filter. SEFF betyr Static Electricity Film Filter og er et filter som fanger opp veldig små partikler (mer effektivt enn et standard HEPA-filter). SEFF kan fjerne luft, mugg, karbonmonoksid, tokabbsrøyk, bileksos, allergener pollen og mye mer.

Meaco AirVax er en god luftrenser som er testet og anbefalt av ECARF (Det tyske astma og allergiforbundet)

Airvax er utviklet og produsert av Ideavax i Korea. Ideavax brukte 8 år på å utvikle dette filteret. I løpet av disse 8 årene solgte de ikke et eneste filter, men brukte all sin tid på å finne den geniale løsningen. Filteret ser enkelt ut, men det ligger mye forskning og utvikling i dette luftfilteret. Filtert består av to tynne filmer, hvor den ene er positivt ladet og den andre er negativt ladet. Alle partiklene i luften tiltrekkes av enten den positive siden eller av den negative siden. Filteret ser lite ut, men det har en enorm overflate. Ruller du ut filteret så vil du ser at det har en overflate på hele 25 kvadratmeter. Denne store overflaten trekker til seg, og beholder, selv de minste partiklene i luften.

Mange luftrensere har flere trinn og flere filtre for å fange alt. Det er tre trinns filter, fem trinns filter og så videre. Airvax gjør dette med kun ett filter. Andre luftrensere har HEPA-filter, aktivt kullfilter, ionisering og UV-lys. Airvax løser alt med ett filter: SEFF - Statisk Elektrisk Film Filter. Mange gode luftrensere har den bivirkning at de lager ozon, det gjør ikke Airvax.

Meaco AirVax er en god luftrenser som er testet og anbefalt av ECARF (Det tyske astma og allergiforbundet)

Hvor ofte skal man bytte filter i en luftrenser?
Luftfilteret må byttes ved jevne mellomrom. Hvor ofte dette skal gjøres avhenger av flere ting, som for eksempel hvor mye forurensninger det er i luften hos deg, hvor mye du bruker den og hvor stort krav til ren luft du har. Noen filtre skal byttes ofte, mens andre varer lengre. Det er klart at det beste er å bytte filtre oftes mulig, men gode filtre er ikke billige, og det kan fort bli dyrt i lengden. Flere har fortalt oss at de bruker mer penger på bytte av luftfilter enn de brukte på å kjøpe luftrenseren. Noen filtre kan også rengjøres slik at man får lengre levetid. For eksempel kan Meaco AirVax med filter av SEFF-typen enkelt støvsuges slik at filteret får lengre levetid. Husk bare på å gjøre dette et fornuftig sted. En lite effektiv støvsuger kan blise forurensningene tilbake i luften, så dette kan være lurt å gjøre utendørs.

Lydnivå
Har lydnivået betydning for luftrenseren? Ja, det har det. Dersom viften bråker mer enn du ønsker, så vil du kanskje slå den av, eller slå effekten ned. Da gjør ikke renseren lenger så mye nytte. Derfor er det viktig å ha en luftrenser med lant lydnivå, slik at den faktisk blir brukt.

Bruksområder
De fleste bruker luftrenser hjemme i stua eller på soverommet, men det finnes også andre steder der dette kan være nyttig. Mange nordmenn har en aktiv hverdag og en aktiv fritid. Husk at du tilbringer mange timer av døgnet på jobb, og at det kan være luft å ha en luftrenser på kontoret også. Arbeidsplasser kan ofte få mye støv fra veitrafikk, kopimaskiner og fra produksjon og håndtering av varer. Rengjøringen er ikke alltid like god som hjemme, og ventilasjonsanlegget kan være dårlig vedlikeholdt eller ikkeeksisterende. Dårlig inneklima på jobben er dyrt både arbeidsplassen og din helse.

Mange har den senere tiden også begynt å ta med seg fordelene av ren luft til båten, hytta eller campingvogna. Dette er steder der vi oppholder oss mye i fritiden, og der skal man selvfølgelig også ha ren luft. Her kan det være viktig å velge en maskin med lavt strømforbruk, og dersom den kan drives på 12 volt er det en veldig fordel.

Linker
Anbefalt av ECARF.
http://www.ecarf-label.com/en/search/details/produkte/meaco-airvax-luftreiniger/search/airvax.html

Les mer om luftrensere og pollen hos NAAF:
http://www.naaf.no/ar/allergi/Pollenallergi/Pollen-og-luftrensere/
http://www.naaf.no/no/allergi/Pollenallergi/Gode-rad-ved-pollenallergi/

Les om luftrensere hos Meaco i England (på engelsk):
http://www.meaco.com/allergies+dehumidiers+air+purifiers.asp

Det engelske allergiforbundet:
http://www.allergyuk.org/

ECARF - European Foundation for Allergy Research Foundation

Informasjon om AirVax luftrenser:
http://ideavax.com/

Vi vil gjerne gi deg nyttig informasjon og nyttige linker om luftrensere. Kontakt oss gjerne om du har tips til bedre råd eller bedre linker. Ring oss på 33 47 01 00 eller send en mail til ordre(a)bedre-inneklima.no Vi hører gjerne fra deg!