GDPR - Personopplysninger

Bedre Inneklima AS tar personvernet og dine personopplysninger på alvor.

Vi tar vare på det aller mest nødvendige av informasjon, både av praktiske og sikkerhetsmessige grunner, men vi bruker det til så lite som mulig. Vi selger eller deler ikke din informasjon med andre. GDPR regulerer hvordan personopplysninger skal håndteres. Nedenfor kan du lese kravene som stilles og hvordan vi forholder oss til dem:

Ifølge GDPR har enkeltpersoner:

1. Det må gis samtykke
Virksomheter kan ikke behandle personopplysninger om enkeltindivider med mindre hver enkelt fritt har gitt en spesifikk, informert og klar indikasjon på samtykke, enten via en erklæring eller via en tydelig «bekreftende handling».

Bedre Inneklima AS innhenter informasjon om hvilket produkt som er kjøpt, samt informasjon om hvordan produktet skal leveres. Dette er nødvendig for å kunne levere (sende) produktet til riktig sted og for å kunne varsle kunden om at prduktet har kommet frem og kan hentes. Den informasjon som innhentes er informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ved å gi oss denne informasjonen og utføre en bestilling gir du oss en bekreftende handling om å fullføre din ordre og gjennomfre leveringen. For å kunne levere trenger vi en adresse.

I utgangspunktet kan informasjonen slettes straks levering har funnet sted. Likevel ønsker vi å beholde informasjonen lengre enn dette av flere grunner:

A- Tilbakekallinger:
Dersom det skulle vise seg at det er alvorlige problemer med våre produkter, som for eksempel brannfare, er det viktig for oss å kunne komme i kontakt med deg. Derfor er det naturlig å ta vare på kontaktinformasjon i minst ett år, ideelt sett også lengre enn dette.

B- Garantisaker:
Ved havari på våre produkter vil vi utbedre feil i reklamasjonstiden som er to eller fem år. Det er du som kunde som er ansvarlig for å dokumentere at du har kjøpt produktet hos oss, og at det fortsatt er innenfor reklamsjonstiden. For å verifisere informasjonen du henviser til og for å kunne hjelpe deg dersom du har mistet informasjonen er det naturlig for oss å ta vare på informasjonen i reklamasjonstiden som er to eller fem år, avhengig av produkt.

2. Rett til tilgang
Loven gir enkeltpersoner rett til å kreve tilgang til sine personopplysninger og til å vite hvordan informasjonen brukes av selskapet etter at den er samlet inn. Selskapet skal levere ut en kopi av disse personopplysningene, uten kostnad og i elektronisk format, dersom enkeltpersonen ber om dette.

Vil du vite hva vi har lagret om deg og hvorfor vi har lagret det kan du ta kontakt med oss. Vi vil da sende deg det vi har av informasjon. 

3. Rett til å bli glemt
Hvis forbrukere ikke lenger er kunder, eller hvis de trekker tilbake samtykket de har gitt et selskap for å bruke vedkommendes personopplysninger, har forbrukeren rett til å få informasjonen slettet.

Ta kontakt med oss for å få slettet det vi har lagret om deg.

4. Rett til å overføre data
Individer har rett til å overføre opplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen. Dette må skje i et vanlig og maskinlesbart format.

5. Rett til å bli informert
Dette dekker alle typer innsamling av personopplysninger av selskaper, og enkeltpersoner må informeres før opplysningene samles inn. Forbrukerne må godkjenne at personopplysninger samles inn, og samtykke skal gis aktivt, ikke være underforstått.

6. Rett til å korrigere informasjon
Dette sikrer at enkeltpersoner kan oppdatere informasjonen hvis den er utdatert, ufullstendig eller feilaktig.

7. Rett til begrenset behandling
Enkeltpersoner kan be om at deres opplysninger ikke brukes i databehandling. Informasjonen kan fortsatt lagres men den skal ikke brukes.

8. Rett til å motsette seg behandling
Dette inkluderer retten til å motsette seg behandling av personopplysninger til bruk i direkte markedsføring. Det er ingen unntak for denne regelen, og all behandling må stoppes så fort denne forespørselen er mottatt. Denne rettigheten må kommuniseres tydelig til enkeltpersoner i starten av enhver kommunikasjon.

9. Rett til å bli varslet
Hvis det har vært datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, har personen rett til å få vite dette i løpet av 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.