Luftrenser

Trafikkforurensning og luftrenser

Luftrenser trafikkforurensning storby eksos uren luft bedre inneklima
Luftrenser trafikkforurensning storby eksos uren luft bedre inneklima

Luft, mat og vann må vi ha, og vi må ha god kvalitet. Får vi ikke ren luft, rent vann og næringsrik mat så vil vi få problemer, og derfor vil her se på viktigheten av ren luft, og hva du kan gjøre for å beskytte deg mot trafikkforurensning og urenheter i luften. Hvorfor er det så vanskelig, og hva mener for eksempel produsentene selv? For å kunne velge riktig, så bør du vite litt. Les derfor denne guiden. Selv om det er mye å lære, så er det et viktig tema.

Husk at du ikke kjøper luftrenser bare for å løse problemer, men også for å unngå å få problemer senere. Puster du ren luft nå, så vil du redusere risikoen for luftveisproblemer senere i livet, og derfor er en luftrenser viktig.

Generelt om luftforurensning

Det finnes mange forskjellige forurensninger i luften, og her kan du lese om hva for eksempel Folkehelseinstituttet skriver om luftkvalitet. Verdens Helseorganisasjon WHO har en liste over mange forskjellige komponenter som er farlige. Som du ser, så er dette et viktig tema.

Når vi jobber med luftkvalitet så fokuserer vi gjerne på to hovedgrupper av luftforurensning:

  • Svevestøv. Dette finnes i forskjellige størrelser, som PM 2.5, PM 1.0 og så videre.
  • Gasser / kjemikalier som flyktige organiske forbindelser, VOC

Luftforurensning ved vei og trafikk

Det er mange kilder til luftforurensning. Vårt inntrykk er at veitrafikk og bygningsmaterialer er det farligste, og derfor bør du forsøke å unngå dette.

  • Veitrafikken skaper partikler som blir til svevestøv, og derfor er du spesielt utsatt om du bor ved en trafikkert vei. Mye av forurensningen vil stoppes av filteret i ventilasjonsanlegget ditt (hvis du har det), men mye vil også komme seg inn i boligen din. Vår erfaring er at ventilasjonsanlegget er bra for å fjerne store partikler, men at de små ofte slipper igjennom denne typen filter. Det er de små partiklene som er farlig for helsen, og derfor bør du ofte ha en luftrenser i tillegg. En god luftrenser vil også fjerne de små partiklene, som kan være mye mindre enn 1 micron. Det er de små partiklene som er de farligste. Med andre ord, så er det dette som er viktig å fjerne.
  • I tillegg til svevestøv vil veitrafikken også skape mange flyktige organiske forbindelser (VOC). Dette er forbindelser som ikke så lett fanges i et HEPA-filter, selv om et godt kullfilter kan redusere mye av det. Skal du redusere disse kjemikaliene og organiske forbindelsene så kan det være nyttig med en av toppmodellene blant luftrensere. De har ofte egne funksjoner for å uskadeliggjøre slike forbindelser, og derfor skal du se etter funksjonene «PlasmaWave®» fra Winix og «aerOHeal®» fra Arida. Med andre ord, så er det ikke bare partikler som er farlig.

Luftforurensning fra møbler og byggematerialer

  • Møbler, maling, klær og bygningsmaterialer er ofte en stor kilde til innendørs luftforurensning. Disse tingene kan slippe ut ørsmå fibre, som derfor kan bli til svevestøv i luften. Kjemikalier som formaldehyd og annet kan komme fra møbler, maling, klær og byggematerialer, og derfor er det viktig med en luftrenser som fjerner dette. Dette er skadelig for mennesker, og derfor bør du også her beskytte deg ved å bruke en god luftrenser som kan hjelpe deg med å redusere dette. Bruk en luftrenser med HEPA-filter, og for eksempel PlasmaWave® eller aerOHeal® i tillegg.

Virus og bakterier

Virus og bakterier kan spre sykdom, og derfor er det viktig å beskytte seg mot dette. Med andre ord er det lurt å kjøpe en luftrenser som også reduserer virus og bakterier, og ikke bare partikler. PlasmaWave® fra Winix og aerOHeal® fra Arida gjør dette, og derfor er dette gode valg. Det er i alle fall den konklusjon mange av våre kunder kommer til. Med andre ord kan det være nyttig å tenke på virus og bakterier også, og ikke bare gasser fra trafikken.

Hvorfor er det ikke godt nok med et filter på ventilasjonsanlegget?

Et ventilasjonssystem vil hele tiden bytte ut luften i boligen din, og derfor bygges alle nye boliger nå med et ventilasjonsanlegg. Dette er bra, så du får tilgang på frisk luft. Et slikt ventilasjonsanlegg renser luften før det slippes inn, men vår erfaring er at det ikke er så bra til å rense de små og farlige partiklene. Vi tror også at for eksempel kjemikalier og gasser blir dårlig renset. Husk også at du må skifte disse filtrene ofte for at de skal opprettholde sin gode funksjon. Dette kan være lett å glemme, og derfor kan et filterabonnement være nyttig.

De små og farlige tingene kommer altså ofte inn likevel. I tillegg vet vi at mye kommer fra møbler, tekstiler og maling inne i boligen, og derfor er det viktig å bruke en god luftrenser for å rense den luften som er inne i boligen, og ikke bare den luften som slippes inn. Hvis du kjøper en god luftrenser, så investerer du i din families gode helse. Med andre ord er det viktig å ta dette på alvor. Det er i alle fall den konklusjon mange av våre kunder kommer til.

For å kunne velge riktig, så bør du vite litt. Les derfor denne guiden. Med andre ord så kan vi konkludere med at du nå er på riktig vei.

For å oppsummere

For å velge riktig, så må du vite litt om luftrensere. Hvorfor er det vanskelig, og hva mener for eksempel produsentene selv? Fordi du nå vet mer om å velge luftrenser, så kan du ta en titt på alternativene ovenfor. Vi vil at du skal ha best informasjon for å velge, og derfor har vi laget denne guiden. Dersom du vet mer, så vil du kunne ta bedre valg. Det er viktig med god helse for deg og familien, og derfor er det bra at du leser artikler som dette. For å oppsummere, så er det mange ting å ta stilling til. Konklusjonen er at de små partiklene er farlige. Derfor må du finne løsninger til å beskytte deg mot dem.

Siden virus og bakterier også kan være skadelige, så bør du bruke en luftrenser som gjør noe med dette. Derfor bør du se etter PlasmaWave eller aerOHeal. Selv om det er mye å sette seg inn i, så gjør du det rette for din helse. Konklusjonen er at en luftrenser vil gjøre livet bedre for deg. Husk også: Du kjøper ikke luftrenser bare for å løse problemer, men også for å unngå å få problemer senere. Puster du ren luft nå, så vil du redusere risikoen for luftveisproblemer senere i livet, og derfor er en luftrenser viktig. Det er i alle fall en slik konklusjon mange av våre kunder har kommet til.

Husk at du ikke kjøper luftrenser bare for å løse problemer, men også for å unngå å få problemer senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *