HMS: Bedre inneklima på jobben

Propan R290 avfukter

Kjølemiddel R290 avfukter

R134a og R410a er svært sterke klimagasser. Så lenge de er inne i avfukteren er de helt ufarlige, men dersom de slippes ut vil de være sterke bidragsytere til den globale oppvarmingen. Disse gassene kan slippes ut ved lekkasje, eller dersom produktet ikke blir destruert på riktig måte ved endt levetid. For å gjøre noe med dette problemet har EU bestemt at disse gassene skal fases ut, og at man må finne alternativer. Derfor har man nå R290 i avfukter.

Et populært alternativ er gassen R290. Dette er propan.

Det er ikke bra at propan slippes ut i atmosfæren heller, men den er snillere enn de tidligere gassene. Derfor har EU bestemt at dette er en bedre løsning. Fra 2020 og fremover vil du derfor se at R143a og R410a byttes ut mot R290.

Et annet problem med R290 propan er at denne gassen er svært brann- og eksplosjonsfarlig. Det gjør at man må ta hensyn til dette ved transport og lagring av luftavfuktere og annet utstyr som bruker denne gassen.

For vår del er det luftavfuktere og air condition som kan inneholde gassen R290.

Hvordan skal man forholde seg til brann- og eksplosjonsfaren?

  • Private konsumenter: Det er svært lite gass i hver enkelt enhet. Siden private konsumenter kun har et lite antall apparater med gassen R290 og det er svært lite gass i hver enkelt enhet utgjør ikke dette noen stor risiko. Får du en lekkasje så er det brannfarlig, men den lille mengden vil raskt tynnes ut og risikoen for alvorlige uhell er svært liten. Du skal likevel returnere produktet til godkjent returstasjon når produktet skal kastes.
  • Butikker: Selv om det er svært lite gass i hver enkelt enhet så kan det bli større mengder når man har mange apparater stående på samme sted. Husk at dette ikke kun gjelder avfuktere, men også kjøleskap, frysebokser, vinskap og varmepumper. Litt i hver enhet kan bli mye til sammen. Vår generelle vurdering er at mengdene og risikoen er liten, men du bør selv vurdere hvordan dette oppbevares. Kanskje bør du merke bygget med at det oppbevares eksplosjonsfarlige gasser? Kanskje bør du informere det lokale brannvesen om at du oppbevarer R290 propan?
  • Transportører: Driver du transport av varer så kjenner du til ADR-regelverket for transport av farlig gods. Husk at dette nå også kan gjelde produkter som tidligere var ufarlige. Er dine oppdragsgivere kjent med dette, og har de informert dere om at de nå bestiller frakt av produkter med eksplosjonsfarlig innhold?
  • Importør, lager og distribusjon: Importører kan ha store mengder produkter på lager, og selv om innholdet i hver enkelt enhet er liten så vil den totale mengden kunne bli vesentlig. Hva skjer om det brenner i et lokale som inneholder mange små mengder med propan? Er medarbeidere informert om risikoen og hvordan de skal forholde seg? Er bygget merket med riktige faresymboler? Er det lokale brannvesen varslet om at det oppbevares R290 propan? Undersøk dine lokale forhold og sett i verk tiltak. den dagen det smeller er det for sent!

Hva skjer hvis?

De fleste slike produkter kommer fra Kina, og fraktes i container til Norge sjøveien. Kanskje er kvaliteten er litt for dårlig, kombinert med litt for tøft vær på den 6 uker lange reisen til sjøs. Kanskje er det en litt uforsiktig håndtering når containeren løftes av skipet i Norge. Gassen lekker ut av produktene. Vel fremme hos importøren åpner man containeren. Metalldørene lager en liten gnist idet de åpnes etter å ha stått låst i 6 uker. Gnisten antenner gassen som har lekket ut, og det smeller.

Vi mener det er svært liten risiko for at det kan gå så galt, men likevel er den tilstede. Du bør iverksette de tiltak som skal til for å redusere denne risikoen hos deg.

Hvilke produkter kan inneholde R290 propan?

Alle produkter med kjølemedium vil etterhvert kunne inneholde den eksplosjonsfarlige gassen R290. Dette gjelder produkter som:

  • avfukter med kompressor (ikke de med tørkerotor)
  • air condition
  • varmepumper
  • kjøleskap
  • frysebokser
  • vinskap

Produktene skal merkes

Produkter som inneholder R290 skal merkes med en advarsel som sier at produktet inneholder en brannfarlig gass. Her kan du se eksempel på en slik merking på avfukter Meaco 10L ABC.

Hva med luftavfuktere med tørkerotor?

Luftavfuktere med tørkerotor har ingen kompressor, og dermed heller ingen kjølegass. Det finnes ikke hverken R134, R410 eller den nye R290 i avfuktere med tørkerotor. Disse er derfor helt trygge for denne eksplosjonsfaren. De er også svært miljøvennlige, da det ikke finnes gasser som kan lekke ut og bidra til den globale oppvarmingen. Har du for eksempel en Arida S9L eller en Meaco DD8L så kan du fint bruke den med god samvittighet.

Les mer og lær mer

Ønsker du å lese mer om regelverket rundt R290 avfukter så finner du noen nyttige linker her:

Lovdata: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB): Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Video om R290 i avfukter

Advarsel

Advarsel om R290 avfukter

Det er veldig trygt å bruke en avfukter, og sjansene for at det skal gå galt hos deg er veldig små. Faremerkingen er nok mest ment for distributører og forhandlere som har mange slike produkter samlet på ett sted. Som privat konsument er det veldig trygt å ha R29 i din avfukter.

author-avatar

Om Jarle

Jarle Karlsrud, inneklimanerd og iverksetter med et sterkt ønske om å hjelpe folk til et bedre liv. Visjon: Se for deg en verden der alle har ren og trygg luft. Jarle har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker til et bedre liv. Dette gjør han ved å dele av sin kunnskap. Han skriver bloggartikler, han lager filmer på Youtube, har uttaler seg til media. Alt for å oppnå sin visjon om å bringe ren og trygg luft til alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *