Arida Pro S35 Sorpsjonsavfukter (hygrostat som tilvalg)

Industriell byggtørker / luftavfukter med sorpsjon. Kapasitet på 35 liter / døgn (ved 27grd/60%RH). 4 hull. Metallkabinett.

PrisNOK27 299,00 inkl. mva.
På lager
Vurdering:
(6) (1 anmeldelse)
EAN-kode:
5060224950609
Artikkelnr.:
10097
Produsent:
Arida Pro
  • Produktinfo
  • Sammenligne modeller
  • 3 hull / 4 hull
  • Produktanmeldelser (1)
  • Rotoravfukter fungerer i alle temperaturer
  • Lager ikke flytende vann
  • Fuktighet blåses ut av bygget som fuktig luft
  • Solid kabinett i rustfritt stål
  • Høy tørkekapasitet på ca 35 liter vann pr døgn nominelt (46 liter maksimalt)
  • 4 hull: Kan brukes i trykknøytralt system
Tekniske Data Meaco DD8L Tilbehør Meaco DD8L avfukter

Arida S35 er en spesiell lufttørker som kan brukes med "4 hull":
Normal har rotoravfuktere "3 hull". Det vil si at de har ett hull for å suge luft inn i maskinen, ett annet hull for å blåse tørrluft tilbake og et tredre hull for å blåse fuktig luft ut av bygget.

Arida S35 har i tillegg et fjerde hull. Her kan man kople til friskluft fra utsiden. Dette gjør at maskinen suger inn like mye luft fra utsiden som den blåser ut med futkigheten. Da blir systemet trykknøytralt og man får ikke undertrykk i rommet der maskinen står.

Kopler man ikke til denne slangen fungerer S35 som en vanlig avfukter med 3 hull.

En rotoravfukter som arbeider etter sorpsjonsprinsippet har mange bruksområder:

Fast installasjon for konstant fuktighet:
Typisk bruksområde er fuktig kjeller, lager, garasje, produksjonslokale og oppbevaring. Her ønsker man å ha en konstant lav luftfuktighet for å unngå mugg, lukt og bakterievekst. Her monterer man Arida avfukter fast montert, gjerne på en egnet hylle.

Det er enkelt å kople til en hygrostat som gjør at avfukteren holder en konstant luftfuktighet i rommet. Hygrostaten måler luftfuktigheten og slår maskinen av og på. Det er en fordel med en lang kabel på hygrostaten, slik at den kan måle på en plassering et stykke unna avfukteren.

I åpne lokaler kan den benyttes uten slanger for fordeling av tørrluft. Skal du tørke et stort område eller flere som kan du kople til slanger for å blåse den tørre luften til et annet sted enn der avfukteren står, og på den måten skape en luftsirkulasjon med tørr luft.

Tørke ut et bygg i byggeprosessen:
Når man setter opp et nybygg er det viktig å ha kontroll på fuktigheten. Det finnes offentlige krav til fuktinnhold i byggematerialer, og det er viktig at fukt ikke bygges inn i konstruksjonen. Arida S-serien er godt egnet til sporadisk bruk på byggeplassen. Den er bygget i et solid kabinett av rustfritt stål. Den har bærehåndtak som gjør at den er lett å bære ut og inn av bilen og den kan enkelt settes igang. Bruk vanlig jordet sitkkontakt og kople til en enkel plastslange for å lede den fuktige luften ut av bygget. Arida S-serien tørker bygget i alle temperaturer og under alle forhold. Det er ikke noe vann som kal fryse til is eller som kan søles om du noen snubler i slangen.

Den solide stålkassen gjør at byggtørkeren tåler å stå på en byggeplass.

Skadesanering og utleie:
Utleieselskapene og dem som jobber med vannskader elsker denne maskinen fordi den er så enkel å bruke, og rask å sette opp. Arida S25 og S35 leveres med forbruksmåler og timeteller som standard, og gjør at både utleietid, tørketid og kostnader kan dokumenteres. Med en solid stålkasse og kraftige håndtak kan den enkelt og raskt flyttes videre til neste jobb.

Arida Pro finnes også i en større variant som fjerner 35 liter vann pr døgn. Se en oversikt over de forskjellige modellene i S-serien her.

Typiske bruksområder er:

• Skadesanering, tørking etter flom, vannskade etc
• Lagerrom
• Større hus
• Næringslokaler
• Næringsmiddelindustri
• Garasje
• Kjeller

Tekniske data Arida Pro S35 sorpsjonsavfukter:
Avfuktingskapasitet, nominell 35 liter / døgn ved 27 grd / 60%RH
Avfuktingskapasitet, max 46 liter / døgn ved 32 grd / 90%RH
Lydnivå ca 58 dB
Luftstrøm, prosess 400 m3/time
Luftstrøm, regen 125 m3 / time
Strømtilførsel 1x230 Volt / 50 Hz- Ledning med stikkontakt: 2 meter lengde
Strømforbruk ved 27 grd / 60%RH 1,5 kW
Dimensjoner 352 x 560 x 345 mm
Nettovekt 19,8 kg
Bruttovekt 20,5 kg
Timeteller Ja, standard
Forbruksmåler Ja, standard (Måler Ampere)
Hygrostat Ekstern hygrostat leveres som tillegg
Luftfilter Standard luftfilter integrert
Anbefalt temperaturområde Alle temperaturer fra minus 20 til pluss 40 grd
Slangedimmensjon luft inn Ø 127 mm - kan også brukes uten (medfølger ikke)
Slangedimmensjon tørr luft ut Ø 127 mm - kan også brukes uten (medfølger ikke)
Slangedimmensjon våt luft ut Ø 80 mm - denne må brukes for å få fukt ut av bygget (medfølger 2 m)
Tørkeprinsipp Tørkerotor / sorpsjon 
3 hull / 4 hull 4 hull som standard - Kan også kjøres som 3 hullsversjon
Hygrostat Vi anbefaler å køpe hygrostat som tillegg ved fast montasje
Hvor ender fukten? Blåses ut av bygget som fuktig luft, intet flytende vann
Manual Arida Pro S35 Manual Arida Pro S25 og S35

Klikk her for å lese en nærmere forklaring av prinsippet for sorpsjonsavfuktere.

Tilbehør Arida S35:

Hva er forskjellen på Arida avfuktere?
Det finnes flere avfuktere i S-serien fra Arida. Her viser vi noen forskjeller og likheter:

Tekniske data Arida S-serien
Modell S8 S12 S25 S35
Tørkeprinsipp Sorpsjon (alle)
Max kapasitet (liter / døgn) 8 12 25 35
3 vs 4 hull 3 3 3 4
Indikert areal (m2) 25 50 100 150
Max lengde våtluftslange (m) 0,6 1,0 3 5
Max lengde sugeslange (m) 1,0 3,0 10 10
Max lengde tørrluftslange (m) - 3,0 10 10
Max lengde regenslange (m) - - - 5
Diameter våtluft ut (Ø-mm) 41 80
Diameter tørrluft inn (Ø-mm) 125 (alle)
Diameter tørrluft ut (Ø-mm) Nei* 125
Strømforbruk (Watt) 450 550 900 1.500 
Kabinett (materiale) Lakkert stål Rustfritt stål
Elektrisk tilkopling Jordet stikkontakt (alle)
Luftstrøm prosess (m3/t) 90 130 380 400
Luftstrøm regen (m3/t) 13 20 75 125
Hygrostat Intern
+ mulig ekstern 
Kun ekstern
Temperaturområde Minus 20 til pluss 40ºC (alle)
Vekt (kg) 4,5  5,7 17,5 19,8 
Timeteller Nei Ja
Viftemodus Velg selv (se under) Følger tørking
Forbruksmåler (Ampere) Nei Ja
Lydnivå (dB) 40 44 49 49

Forklaring av begrepene:

Tørkeprinsipp:
 Alle avfuktere i Arida S-serien er sorpsjonsavfuktere. Det betyr at de kan brukes i alle temperaturer (også frost) og at fuktigheten blåses ut av bygget som fuktig luft. Det lages ikke flytende vann. Andre prinsipper er for eksempel kompressor eller peltier.

Max tørkekapasitet: Dette er oppgitt ved best tenkelige forhold (30ºC og 80% luftfuktighet). I praksis vil de ta mindre.

3 vs 4 hull: Dette er antall hull i masinen der luft går inn eller ut. 3 hull er vanlig. Ved 4 hull kan man lage et trykknøytralt anlegg der det trekkes inn like mye luft fra utsiden (via slange) som det blåses ut vie våtluftslangen. Kan være nyttig i spesielle tilfeller. Anlegg med 4 hull kan fint brukes som 3 hull.

Indikert areal: Dette er et anslag. Realistisk areal som kan håndteres kan være mer eller mindre. Dette avhenger av:
- hvor mye fuktighet som kommer inn
- hvor mye luft som byttes ut
- temperatur og luftfuktighet på luft som kommer inn, sammenlignet med det som er inne
- hvor raskt du ønsker å tørke etter at det er tilført fukt
Egentlig er det mer riktig å snakke om volum og ikke areal. Da de fleste vet mer om sitt areal enn sitt volum er det dette som oppgis. Arealet er beregnet for en normal takhøyde på 2,4 meter.

Luftstrøm prosess: Luftmengde som tørkes.

Luftstrøm regen: Luftmengde som brukes til å tørke prosessluften. Dette er mengden luft som blåses ut av bygget.

Viftemodus: Når maskinen tørker luften går viften. For S8 og S12 kan du velge om viften skal gå eller ikke når hygrostaten slår av tørkeprosessen. For S25 og S35 stopper viften når tørkeprosessen hviler.

* Tørrluft ut: Om du vil kan du kople til slage for å distribuere tørrluften som blåses tilbake til rommet. Dette gjelder alle modeller med unntak av S8. For S8 kan du i utgangspunktet ikke kople til slange på tørrluftsiden. Med et spesielt adapter som tillegg er det likevel mulig, og man kan da velge diameter (90mm eller 125mm).

Nedenfor kan du se en video som forklarer forskjellen på Arida S8 og S12:

Nedenfor kan du se hvordan man moterer en Arida S12. Prinisppet er det samme for alle avfuktere i denne serien.


Sorpsjonsbaserte avfuktere med utblåsning av fuktigheten til friluft finnes i to varianter. Disse kalles for 3 hulls versjon og 4 hulls versjon. Begge tørker luften på samme måte, men det er to forskjellige måter å styre luftstrømmen. Vi forklarer deg prinsippene.

Arida Pro S25 er en 3-hullsversjon, mens Arida S35 er en 4 hullsversjon, som også kan kjøres som en 3-hullsversjon.

3-hulls versjon:
Denne utgaven trekker luften inn i hull 1. Luften tørkes og sendes tilbake til rommet i hull 2. Den fuktige luften sendes ut av bygget i hull 3. Dette gjør at noe luft forsvinner ut av bygget, og det blir dermed et lite undertrykk av luft i forhold til utendørs. Denne luften erstattes av luft som kommer inn utenfra gjennom ventiler eller lekkasjer i bygget. Dette er den vanligste og enkleste versjonen. Som en "bonus" gjør denne løsningen at det hele tiden tilføres litt friskluft utenfra.
4-hulls versjon:
Denne utgaven har ett ekstra hull i tillegg til versjonen med 3-hull. Det koples til en slange til dette hullet, slik at det suges friskluft inn i maskinen fra utsiden av bygget. Dette gjør at systemet blir trykknøytralt. Det blir ikke noe luftundertrykk inne i bygningen. Dette er en god løsning dersom det ikke ønskes undertrykk i bygningen, eller man ikke ønsker at frisk luft trekkes inn fra utsiden.

Les mer om funksjonsprinsippet for en adsorpsjonsavfukter her.

Snittkarakter:
(6) (1 anmeldelse)

Ole

Godt fornøyd

Har en garasje hvor fjellet kommer inn i garasjen. Her har det alltid vært mye fukt. I tillegg til bilene har jeg også sykler og verktøy i garasjen og jeg oppbevarer andre saker og ting. Jeg har opplevd endel mugg og rust. Etter at jeg kjøpte denne avfukteren fra Bedre Inneklima har det blitt veldig bra i garasjen. Den fjerner mye fukt og jeg er veldig fornøyd. Lett å installere var den også.

(6) (1 anmeldelse)
, 25.02.2020

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.