Luftrenser MeacoClean Midi

Anbefalt av UK Allergy. HEPA - filter. Opp til 32 m2. Kullfilter, ionisering og UV-lys. Soft Touch.

PrisNOK2 999,00 inkl. mva.
På lager
Vurdering:
(6) (1 anmeldelse)
Artikkelnr.:
10172
Produsent:
Meaco
 • Produktinfo
 • CADR renseegenskaper
 • Test og omtale
 • SEFF eller HEPA-filter?
 • FAQ - Ofte stilte spørsmål
 • Dataark (pdf)
 • Produktanmeldelser (1)
 • Lavt lydnivå -  perfekt for soverom
 • HEPA-filter og Kullfilter 130 gram
 • Ioniseringog UV-lys
 • Testet og anbefalt av British Allergy Foundation
Tekniske Data Meaco DD8L Tilbehør Meaco DD8L avfukter

Fokus på helse, allergi og ren luft.

I Norge er vi så heldige at vi stort sett har rent vann, ren luft og sunne gode matvarer. Likevel sliter mange med luftveisproblemer, astma og allergi. Mye av dette skyldes menneskeskapte luftforurensninger fra trafikk, industri og partikler fra møbler, kjemikaljer og tekstiler. I tillegg kommer naturlige partikler som for eksempel pollen og flass fra kjæledyr. Dette viser at selv om vi tror det er rent i Norge, så er det likevel et behov for å rense luften, spesielt om vinteren og i pollensesongen.

Alle forurensninger som er partikler i luften kan reduseres eller fjernes helt med en god luftrenser.

Hva kan en luftrenser fjerne?
En god luftrenser kan fjerne partikler som:
- Trafikkforurensning, svevestøv
- Pollen
- Sigarettrøyk
- Støv
- Husmidd
- Mugg, virus og bakterier
- Hud- og håravfall fra kjæledyr
- Flyktige organiske forbindelser fra maling og oppussing

Hvor stort rom renser en luftrenser?
Hvor stor luftrenser bør man ha? Dette er avhengig av størrelsen på rommet du skal rense, og hvor mye forurensninger du skal fjerne. Finn først volumet på rommet ditt, i kubikkmeter. Dette gjør du ved å måle lengden, bredden og høyden, for så å gange disse tre tallene med hverandre. Eksempel: Du har et rom på 2m x 3m og høyde 2,40m. Volumet blir da 2 x 3 x 2,4 = 14,4 kubikkmeter.

Kjenner du arealet av rommet, og har en normal takhøyde så ganger du arealet med 2,4 for å få volumet. Et rom på 10 kvadratmeter har et volum på 10 x 2,4 = 24 kubikkmeter.

Dette volumet med luft skal renses et visst antall ganger pr time. Har du det ganske rent så skal det renses 3 ganger i timen. Generelt anbefaler vi å rense det 5 ganger i timen. Er det mye forurensinger bør det renses hele 7 ganger i timen. Er du i tvil om størrelsen så er det en generell anbefaling å kjøpe en luftrenser som er litt for stor enn en som er litt for liten.

Hvor stort rom renser en luftrenser? (VOLUM)

  Antall ganger luften passerer gjennom luftrenseren pr time:
3=Ren luft
5=Normal luft
7=Veldig forurenset luft
  3 4 5 6 7 8
MeacoClean Midi  78 m3 59 m3 47 m3 39 m3   34 m3 29 m3
MeacoClean Maxi  198 m3  149 m3 119 m3 99 m3 85 m3  74 m3

 

Hvor stort areal renser en luftrenser? (AREAL)

  Antall ganger luften passerer gjennom luftrenseren pr time:
3=Ren luft
5=Normal luft
7=Veldig forurenset luft
  3 4 5 6 7 8
MeacoClean Midi  32 m2 25 m2 20 m2 16 m2   14 m2 12 m2
MeacoClean Maxi  80 m2  60 m2 50 m2 40 m2 35 m2 30 m2

 

Tekniske data luftrender Midi
Luftfilter HEPA-filter
Max areal 32 m2
Anbefalt areal 20 m2
Lydnivå 30 / 40 / 50 dB (avhengig av viftehastighet)
Luktfilter 130 gram kull
UV-lys 254 nanometer
Ionisering Ja, med PCO
CADR 135-142-151
Max luftstrøm 236 m3/time
Max strømforbruk 55 Watt
Størrelse 324 x 162 x 409 mm
Vekt 4,2 kg
Type HEPA H13
Viftehastigheter 69-157-236 m3/time
Legg merke til Soft touch betjening
Anbefalt av British Allergy
Manual Instruksjonsmanual MeacoClean Midi

Sammenligning av luftrensere CADR:

CADR betyr Clean Air Delivery Rate og er en anerkjent internasjonal test som forteller hvor effektivt et luftfilter er. MeacoClean Midi og MeacoClean Maxi bruker et kombinasjonsfilter som består av et støvfilter, et HEPA-filter, et kullfilter samt UV-lys og ionisering. Tallet fra CADR brukes for å sammenligne forskjellige luftrensere. Et høyere tall gir generelt en bedre rensing.

Clean Air Delivery Rate - CADR
Modeller med HEPA:  Røyk Støv  Pollen
MeacoClean Midi 135 142 151
MeacoClean Maxi 282 310 340

Skal du sammenligne MeacoClean med andre luftrensere basert på HEPA-filter så skal du både se på verdiene for CADR og på hvor ofte luften renses (se tabellen over).

 

Maksimal luftgjennomstrømning er
MeacoClean Midi 236 m3 pr time
MeacoClean Maxi 595 m3 pr time

 

Mengde kull i forbindelse med HEPA-filter

MeacoClean Midi 130 gram
MeacoClean Maxi 450 gram

 

Husk å kjøpe ekstra luftfilter til din luftrenser nå. Da har du det på plass den dagen du skal bytte.

Sammenligning av luftrensere:

CADR betyr Clean Air Delivery Rate og er en anerkjent internasjonal test som forteller hvor effektivt et filter er. MeacoClean Midi og MeacoClean Maxi bruker et kombinasjonsfilter som består av at støvfilter, et HEPA-filter, et kullfilter samt UV-lys og ionisering. Tallet fra CADR brukes for å sammenligne forskjellige luftrensere. Et høyere tall gir en bedre rensing.

Clean Air Delivery Rate - CADR
Modell Røyk Støv Pollen
MeacoClean Midi  135  142  151
MeacoClean Maxi  282  310  340


Skal du sammenligne MeacoClean med andre luftrensere basert på HEPA-filter så skal du både se på verdiene for CADR og på hvor ofte luften renses (se tabell under fanen generelt).

Maksimal luftgjennomstrømning er:
MeacoClean Midi: 236 m3 pr time.
MeacoClean Maxi: 595 m3 pr time.

Mengde kull i forbindelse med HEPA-filter:
MeacoClean Midi: 130 gram.
MeacoClean Maxi: 450 gram.

British Allergy Foundation er det britiske Astma og Allergi forbundet. De har testet og anbefalt begge modellene av MeacoClean for allergikere.

Foreningen sier blant annet:
MeacoClean-serien er designet for å tilby deg en overlegen luftrensingsløsning til allergiproblemer til en rimelig og fornuftig pris. Du kan kjøpe MeacoClean CA-HEPA luftrensere trygt, med tanke på at du kjøper en luftrenser som virkelig vil gjøre en reell forskjell for livskvaliteten.

 

Test MeacoClean Midi
Test luftrenser

Hva er forskjellen på SEFF og HEPA?

Meaco AirVax har et statisk elektrisk film filter (SEFF).
MeacoClean Midi og Maxi har et HEPA-filter (i tillegg til kull og UV-lys).

Hva er et HEPA-filter?
HEPA-filter er et godt kjent og velprøvd filter. Dette egner seg godt til de aller fleste oppgaver. HEPA-filteret er et "mekanisk" filter, det vil si at filteret fanger partikler som er større enn åpningene i filteret. HEPA er en forkortelse for High Efficiency Particulate Air. Les mer om HEPA-filter hos Wikipedia her.

HEPA filter er sammensatt av en matte av tilfeldig anordnede fibre. Dette er ofte glassfiber og har en diameter mellom 0,5 og 2,0 mikrometer. Viktige faktorer som påvirker dets funksjoner er fiberdiameter, filtertykkelse, og lufthastighet. Luftrommet mellom HEPA-filterfibrene er vanligvis mye større enn 0,3 um. Den vanlige antakelsen om at et HEPA filter fungerer som en sil der partikler mindre enn den største åpningen kan passere gjennom er feil og upraktisk. Disse partiklene er fanget (de holder seg til et fiber) gjennom en kombinasjon av følgende tre virkemidler:

1- Avskjæring, hvor partiklene etter en linje av strømning i luftstrømmen kommer innenfor en radius av et fiber og holder seg til den. (Interception)
2- Direkte treff, hvor større partikler er ikke i stand til å unngå fibre ved å følge den buede kontur i luftstrømmen og blir tvunget til å bygge inn i en av dem direkte. Denne effekten øker med minskende fiberseparasjon og høyere luftstrømningshastighet. (Impact)
3- Diffusjon, en forsterkende mekanisme som er et resultat av kollisjon med gassmolekyler ved de minste partikler, spesielt de under 0,1 mikrometer i diameter, som er derved hindret og forsinket i sin bane gjennom filteret. Dette problemet er lik Brownske bevegelser og øker sannsynligheten for at en partikkel vil bli stoppet av en av de to mekanismene ovenfor. Denne mekanismen blir dominerende ved lavere luftstrømningshastigheter. (Diffusion)Det er viktig å merke seg at et HEPA-filter er konstruert for å fange meget fine partikler effektivt, men det kan ikke filtrere ut gasser og luktmolekyler. Skal man rense bort flyktige organiske forbindelser, kjemiske damper, sigarettrøyk og lukt må man enten bruke et statisk elektrisk film filter (SEFF) eller kombinere HEPA-filteret med et aktivert karbon (trekull).

HEPA- filter skal brukes til generell luftrensing der det i hovedsak er partikler som skal renses bort (pollen, støv, flass fra kjæledyr).
HEPA-filter skal brukes der det er store rom som skal renses. Luftstrømmen er stor og den kan dermed dekke store arealer.
HEPA-filter skal benyttes der en ikke ønsker noe vedlikehold av luftrenseren, bortsett fra å bytte filter to til tre ganger pr år.

Hva er et SEFF-filter?
SEFF er et statisk elektrisk film filter. Det er ikke så velkjent som et HEPA-filter, men det er minst like godt. Filteret består av en tynn film som er snurret rundt seg selv en rekke ganger. Filmen har en ujevn overflate og et meget stort areal. Luften passerer mellom rundene med film (ikke gjennom filmen). Partiklene legger seg på overflaten av filmen, og blir holdt på plass av den statiske elektrisiteten. SEFF er et papentert filter, og så vidt vi vet er det bare AirVax som bruker dette filteret på det Europeiske markedet.

SEFF er meget effektivt til rens av små partikler, og SEFF kan fjerne partikler som er mindre enn det et HEPA-filter kan klare. I tillegg kan SEFF fjerne flyktige organiske forbindelser, kjemiske damper, sigarettrøyk og lukt. Det er derfor ikke nødvendig å kombinere dette filteret med et kullfilter. En stor fordel med SEFF er at det kan støvsuges (De store partiklene løsner, de små er bundet til filmen). Dermed har filteret en meget lang levetid på to til tre år, mens et HEPA-filter typisk skal byttes hver 6. måned. Ulempen med SEFF er at selv om den renser bort de minste partiklene så er viftehastigheten liten, og den er mest egnet til små rom (Max 25 m2).

SEFF skal benyttes der det er veldig små partikler som skal renses bort (Fint støv og mindre partikler enn HEPA vil klare).
SEFF skal benyttes der en skal rense bort gasser, lukt, kjemiske forbindelser og andre ting HEPA vil slite med å fjerne.
SEFF skal benyttes der en er var for lyd. AirVax er nesten lydløs.
SEFF skal benyttes der en skal rense små rom (Max 25m2).
SEFF skal benyttes der en har mulighet til å støvsuge toppen av filteret ved jevne mellomrom (annenhver uke). Dette vil gjøre at filteret beholder effekten sin over lang tid.

Ofte stilte spørsmål angående luftrenser:

- Hvor stort rom dekker luftrenseren?
Dette er det vanligste spørsmålet. det er mange faktorer som spiller inn. Hvor skittent har du det i luften? Hvor rent vil du det skal være? Hvor mye luft bytter ventilasjonsanlegget ditt ut? Mange leverandører mener luften i rommet skal passere filteret tre ganger i timen. Meaco mener luften skal passere filteret fem ganger i timen for at luften skal bli enda renere.Veldig grovt kan vi antyde følgende arealer for luftrensere fra Meaco:
AirVax: Opp til 25 m2.
MeacoClean Midi: 20-30 m2.
MeacoClean Maxi: 50-80 m2.
Les mer om dette under fanen "Generelt"

Hvor ofte må luftfilteret byttes?
Dette er det veldig vanskelig å svare på. Dette kommer helt an på hvor mye forurensninger du har i luften. Jo renere du har det, desto lenger varer filteret. For luftrensere med HEPA-filter antyder vi to filter pr år. For luftrensere med SEFF kan filteret vare i to til tre år, dersom du støvsuger filteret jevnlig. SEFF er altså billigere i bruk over tid.

Hva koster ekstra filter?
HEPA-filter er generelt billig, men koster noe ekstra om de kombineres med kullfilter. HEPA-filter må byttes relativt ofte (antyder 2 ganger pr år). SEFF koster omtrent dobbelt så mye, men varer mye, mye lengre. SEFF er derfor billigst over tid, tatt filterbyttene i betraktning.

Prisene varierer og vi henviser til vår nettbutikk / prisliste for konkrete priser.

Hvor mye bråker en luftrenser?
Dette er helt avhengig av viftehastigheten. Høyere viftehastighet gir mer lyd, men gjør også at maskinen renser bedre og tar et større rom. Lavere viftehasighet gir mindre lyd.

Er du bekymret for lydnivået bør du se på AirVax i små rom. Den er den mest stillegående luftrenser du kan finne. For små rom opp til 25 m2 er den veldig effektiv.

Har du større rom og er bekymret for lydnivået skal du se på MeacoClean Maxi. Den har en luftsensor som gjør at viftehastigheten reguleres etter hvor ren luften er. Det betyr at viften går med høy hastighet kun dersom det er behov for det. MeacoClean Maxi kan brukes opp til 50 - 80 m2.

Hvor stor er en luftrenser?
Dette er veldig forskjellig, og målene finner du i tekniske data. MeacoClean Maxi er ganske stor, og den tar plass i stua. På den annen side er den ofså veldig effektiv, og den har en pent design.

Meaco AirVax er veldig liten og får plass på en hylle eller på et nattbord.

Kan jeg gjøre mindre rent om jeg har en luftrenser?
Nei, dessverre. En luftrenser kommer alltid i tillegg til godt renhold. Luftrenseren er ikke istedenfor godt renhold. Dersom du kjøper en luftrenser for å slippe å vaske og støvsuge så ofte så må du gjerne gjøre det, men vi synes du da driver på litt feil premisser.

Vil en luftrenser hjelpe meg? Vil en luftrenser fjerne mine plager?
Vi skulle ønske vi kunne svare JA, med store bokstaver. Dessverre er det ikke så enkelt. Sansynligvis vil en luftrenser gi deg mindre plager og gi deg et bedre liv, men folk reagerer på forskjellige ting og forskjellige luftrensere fjerner forskjellige typer forurensninger. Er du veldig i tvil, så ring oss gjerne og det kan hende vi har en maskin du kan prøve for å se om det fungerer for deg. Det er fint om du vet hva du reagerer på, så kan vi velge riktig for deg.

Kommer det Ozon fra en luftrenser?
Fra Meaco AirVax kommer det ikke noe som helst ozon.
Fra MeacoClean Midi og Maxi kan det komme små mengder ozon fra ioniseringsprosessen. Dette er så små mengder at det normalt ikke er skadelig for noen, men noe er det. Vil du være 100% sikker på å ikke ha ozon så skal du velge Meaco AirVax.

Er luftrenseren anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)?
For endel år siden anbefalte NAAF maskiner som luftrensere, luftavfuktere og så videre. Det har de sluttet med nå. Nå vurderer de ikke lenger slike maskiner, men vurderer og anbefaler ting som hudpleieprodukter, rengjøringsprodukter. Les mer hos NAAF her. Det kan være luftrensere som markedsføres med NAAFs logo, men dette er eldre produkter som gikk inn under den ordningen som var før, og ikke en ordning som fortsatt gjelder.

Snittkarakter:
(6) (1 anmeldelse)

Frode

Fantastisk

En fantastisk luftrenser, du kjenner at luften blir bedre, stillegående. Vi er kjempefornøyd med denne.

(6) (1 anmeldelse)
, 31.01.2020

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.