Avfukter, Spørsmål og Svar

Fuktighet i stall

Fuktighet i stall

I en stall blir det ofte mye fuktighet, noe som kan skape grobunn for mugg og mikro-organsimer. Muggen kan gi dårlig helse for hestene, og det kan gi vond lukt i stallen. Mugg i foret eller mugg på veggene i stallen er ikke bra, verken for hestene, stallen eller for deg. Vi har god erfaring med å sette inn luftavfukter i stall, og dette reduserer problemene. Fuktigheten i stallen kommer fra hestene selv, samt fra vann og snø de tar med seg inn.  Om du vasker  fra vask hestene inne blir det store mengder vann som skal fjernes. Temperaturforskjeller vil også bidra til kondens på veggen i stallen. På grunn av miljøet og temperaturene i stallen må man passe på å velge riktig avfukter for stall. Vi anbefaler en sorpsjonsavfukter med tørkerotor for fast montasje. En slik avfukter blåser fuktigheten ut av stallen via en egen slange, og dette hjelper også til med ventilasjonen i stallen. Kontakt oss for gode råd eller for referanser fra andre kunder.

Hvordan montere avfukter for stall?

Hester fortjener et godt inneklima, uten mugg og midd. Hva er viktig å tenke på når man skal installere en avfukter i stallen hos hesten?

Arida og Meaco har flere avfuktere (byggtørkere) som egner seg i stallen. Som regel er det en sorpsjonsbasert avfukter som bør brukes.

Sorpsjonsbaserte rotoravfuktere monteres fast i stallen, med lufteslange ut til friluft. Avfukteren fungerer slik at luft trekkes fra rommet som skal tørkes. Fuktigheten trekkes ut, og blåses ut av stallen. Den tørre delen av luften blåses tilbake til rommet. Avfukteren krever godt renhold og noe vedlikehold for å fungere optimalt. Holder du det rent og ryddig i stallen, og bytter luftfilter ved jevne mellomrom så er du godt på vei.

Fuktighet i stall. Montere avfukter i stallen.

Hva sier loven om inneklima for hester?

Forskrift om velferd for hest sier følgende:

§ 9.Klima
“Klimaet i stallen skal være tilpasset hestenes behov. I stall skal temperatur, luftfuktighet og luftstrømmer tilpasses etter hva som er gunstig for hestenes trivsel. Alle staller skal ha ventilasjonssystemer som sikrer tilstrekkelig luftskifte. Gasser i uheldige konsentrasjoner skal ikke komme inn eller oppstå i rom hvor det er hest. Støv og annen luftforurensning skal holdes på et lavest mulig nivå og skal ikke gi vesentlig ubehag for hestene eller medføre helseskade.”

Arida Pro S25 og Arida Pro S35 er maskiner som egner seg i alle temperaturer, både over og under null. Det er viktig at maskinen plasseres høyt i rommet og at filteret sjekkes for urenheter jevnlig. NICS K30 LM kan være et alternativ dersom du har en temperatur som holder seg et godt stykke over frysepunktet, og det ikke er veldig mye urenheter i lufta. Be oss om råd, vi hjelper deg gjerne. Vi kan også formidle kontakt med firmaer som kan installere dette for dere dersom dere ikke ønsker å gjøre dette selv.

Bedre Inneklima AS i Sandefjord har god erfaring med å bruke luftavfukter for å redusere fuktighet i stall. Vi har montert flere anlegg, og kan hjelpe deg med å finne riktig utstyr. Som regel kreves større avfukter enn man skule tro, fordi det er mer fuktighet enn de fleste regner med.