Ord og uttrykk

Hva er Allergy UK?

Hva er Allergy UK?

Allergy UK er en britisk organisasjon som arbeider for dem med astma- og allergiproblemer. De jobber litt på samme måte som det norske astma- og allergiforbundet. Les mer om Allergy UK her.

British Allergy Foundation har en merkeordning for å tydeliggjøre hvilke produkter som er allergivennlige og som hjelper allergikere i hverdagen. Merkeordningen er godt kjent i Storbrittannia og tilsvarer ECARF på kontinentet og Astma Allergy Nordic hos de nordiske allergiforbundene. Vil du lese mer om produktene som er anbefale og hvilke kriterier som gjelder så kan du finne mye nyttig informasjon her.

Flere gode merkeordninger for allergikere

Flere forskjellige merkeordninger for allergikere

Det finnes flere gode merkeordninger som anbefaler produkter til allergikere og astmatikere. Har du astma eller allergy bør du se etter produkter som har merke fra en av disse organisasjonene.

Luftrensere anbefalt av allergiforbundet

Som du ser finnes det flere allergiforbund som anbefaler luftrensere, og nedenfor kan du se noen av produktene som er anbefalt allergiforbundet:

Mer om Allergy UK:

Det er anslått at 41 millioner mennesker i Storbritannia lever med allergisk sykdom. Det er fortsatt et stort gap i helsetjenester for de som er rammet av denne sykdommen i immunsystemet. Allergy UK sitt mål er å heve fokuset på allergi på alle nivåer, med en visjon om at alle som er berørt av allergi skal få best mulig pleie og støtte.

Allergy UK er den ledende nasjonale pasientorganisasjonen for mennesker som lever med alle typer allergier. De samarbeider med myndigheter, faglige organer, helsepersonell og bedrifter mot vår visjon og for å bidra til å forbedre livene til millioner av mennesker med allergisk sykdom.

Allergy UK  jobber mot endringene som vil gjøre en forskjell for folks liv. Det er derfor vårt oppdrag er at alle i Storbritannia skal ta allergi på alvor. Vi mener at mennesker med allergi fortjener bedre.

Visjon: Ingen skal dø av allergi

Misjon: Få alle i Storbritannia til å ta allergi på alvor

Kilde