Avfukter for alle formål

Er ??? det samme som Meaco?

Finnes det kopier av Meaco avfukter?

I diverse diskusjonsgrupper på internett finnes det flere påstander, rykter og spørsmål om det finnes kopier av Meaco avfuktere. Spesielt gjelder dette Meacos suksessmodell og testvinner Meaco DD8L. Vi skal her forklare hvorfor konkurrerende avfuktere tilsynelatende er like Meaco, og forklare hvilke forskjeller og likheter som finnes.

Er Meaco DD8L den samme som Sandstrøm? *1

Verden har blitt slik at veldig mye av det som tidligere ble produsert i Europa nå blir produsert i Kina. I Kina er det slik at store effektive fabrikker produserer luftavfuktere for flere forskjellige europeiske produsenter / varemerker. Dette betyr at samme fabrikk kan produsere for to forskjellige varemerker som er konkurrenter i Europa. I enkelte tilfeller bruker de også samme „skall“ eller „boks“ som teknologien bygges inn i. Mer om dette senere.

Når europeere flytter sin produksjon til Kina, så er det flere måter å gjøre dette på. Vi nevner her noen eksempler, slik at du skal forstå forskjellen på de ulike måtene å gjøre det på:

1- Noen har hatt en produksjon i Europa, som de har flyttet til Kina.

2- Andre har en produktutvikling og design / engineering i Europa. Ofte blir prototypen utviklet i Europa. Deretter finner man en fabrikk som kan produsere denne avfukteren i Kina.

3- Den europeiske utviklingsavdelingen samarbeider med den kinesiske fabrikken, og kommer i fellesskap frem til hvordan avfukteren skal se ut, hvilke komponenter som skal brukes og hva den skal gjøre.

4- En europeisk innkjøper reiser på messe i Kina, og kjøper et fiks ferdig produkt fra en kinesisk produsent. Produktet blir da slik det er utviklet i Kina, men med den europeiske produsentens varemerke på.

5- En annen europeisk innkjøper kjøper en av de ovenfor nevnte avfuktere av fabrikken i Kina, men spesifiserer at avfukteren skal være billigst mulig. Den kinesiske fabrikken bytter da ut alle komponenter til billigere komponenter for å få prisen ned.

Hvordan produserer Meaco i Kina?

Meaco har et tett samarbeid med et lite antall kinesiske fabrikker. Meacos avfuktere utvikles i et nært samarbeid mellom de europeiske ingeniørene og den kinesiske fabrikken. En typisk avfukter fra Meaco benytter et eksisterende „skall“ eller „boks“ om du vil. Dette er for å få prisen på „skallet“ned. Mye av kostnaden ligger nemlig i utvikling av støpeformen for dette skallet. Ved å spare penger her kan Meaco heller bruke disse pengene på dyrere komponenter.

Videre spesifiserer Meaco hvordan avfukteren skal bygges opp innvendig. Meaco spesifiserer hvilke komponenter som skal benyttes, og hvem som skal levere dette. Videre kommer Meaco med sin egen programvare som kodes inn i avfukterens kretskort (eller „hjerne“ om du vil). Meaco har også  egne inspektører på fabrikken som kontrollerer at fabrikken benytter de komponenter, programvare og arbeidsmetoder som Meaco har spesifisert. Dette gjør at Meacos produkter blir dyrere, men det sikrer også at de har en høyere ytelse, en lengre levetid og en tryggere og sikrere bruk. Foreløpig har ikke Meacos produkter forårsaket alvorlige branner eller tilbakekallelser, noe vi dessverre har sett hos andre varemerker.

Hva gjør de som ligner på Meaco?

Verden er dessverre blitt slik, at når noen har suksess med et produkt, så kommer andre for å kopiere dette. Slik er det også for Meaco. Det er mange som prøver å kopiere produktene fra Meaco og som prøver å kopiere Meacos suksess. Problemet deres er dessverre at de som regel fokuserer for mye på lav pris. Mens Meaco fokuserer på sikkerhet, høy ytelse, lavt strømforbruk og lang levetid, så fokuserer konkurrentene ofte på å gjøre noe som ligner, men å presse prisen ned.

Det er ikke vanskelig å presse prisen ned på produksjon i Kina. Kineserne er pragmatiske mennesker, og gir en europeisk innkjøper beskjed om at prisen er for høy så vil den kinesiske fabrikken tilpasse seg og senke prisen. Så langt høres det positivt ut, men det er dessverre slik at fabrikken må gjøre noe for å få prisen ned. Det de ofte gjør er å bytte ut dyre komponenter med billige komponenter. De setter komponentene i system slik at det blir billig å produsere, men som kanskje gjør at luftstrømmen blir annerledes. Da kan avfukteren bli mindre effektiv og bruke mer strøm. Det kan da bli billigere for sluttkunden å kjøpe avfukteren, men det kan bli dyrere å bruke den. Fabrikken kan også ta snarveier og fjerne sensorer, temperaturovervåkning og andre sikkerhetsmessige ting som strengt tatt ikke er nødvendig, men som er veldig viktige å ha den dagen noe går galt. Tenk deg en bil uten sikkerhetsseler og airbag. Den er billigere å produsere, men er det dette som er det beste for dem som skal kjøre bilen? Vi har sett mange eksempler på at luftavfuktere kan ta fyr og brenne ned hus. Som regel viser det seg at dette er branner som kunne vært unngått dersom fabrikken hadde installert viktig sikkerhetsutstyr. Ber innkjøperen bare om det billigste, så ser vi ofte at dette går ut over strømforbruket og sikkerheten til konsumenten.

Jeg synes fortsatt det ser ut som at konkurrenten er helt lik Meaco.

Vi kan avfuktere så godt at vi ofte kan virke som avfukternerder. Da kan det være vanskelig å forstå hva vi snakker om. Derfor bruker jeg ofte biler som eksempel, fordi det da kan være lettere å se poengene våre.

Peugeot Partner og Citroën Berlingo er to fantastiske biler (jeg har selv hatt flere..*2). Disse to bilene er jo helt like, og det spiller ingen rolle hvilken du velger? JO, det gjør det.

Biler kan utstyres med forskjellige motorer. Den ene kan ha en liten billig bensinmotor, som egentlig er litt for liten for denne bilen, spesielt om du skal kjøre med mye last. Den andre kan ha en stor og kraftig dieselmotor. Den ene bilen kan bli levert med enkle billige seter, som går fort i stykker. Den andre kan bli levert med flotte skinnseter med varmekabler for vinterbruk. Den ene kan leveres med et enkelt varmeapparat som knapt holder kupéen varm om vinteren, mens den andre leveres med egen dieselvarmer. Den ene leveres med billige sommerdekk på stålfelg, mens den andre leveres med „vinterpakke“ der du får både sommerhjul og vinterhjul, begge på aluminiumsfelger. Den ene bilen kan bli levert av en piratimportør med frynsete rykte og kontant betaling. Den andre leveres av en anerkjent offisiell importør med solid økonomi, og med eget verksted for å håndtere reklamasjoner.

Vi ser nå at den ene bilen blir vesentlig dyrere enn den andre, men det er ikke så rart. Det er en vesentlig forskjell på produktene og på tryggheten leverandøren kan gi. Så selv om de to bilene ser like ut, og kommer fra samme fabrikk, så er de ikke like og kan heller ikke koste det samme. Begge to kan duge til sitt bruk, men like er de ikke. En liten bensinmotor kan være riktig for en bruker, mens en stor dieselmotor er riktig for en annen.

Slik er det også med luftavfuktere. Noen spesifiseres ned for å få prisen ned. Andre spesifiseres opp for å få kvaliteten opp og levetiden opp og sikkerheten opp samtidig som man får strømforbruket ned.

Meaco Platinumserien ligner på avfuktere fra Mill, hvordan kan det være så stor forskjell? *3

Mill er et annet eksempel på en europeisk produsent som muligens benytter den samme fabrikken i Kina som Meaco gjør. Det behøver ikke være noe galt i det, og Mill kan ha spesifisert sin produksjon på dårligere, likeverdig eller bedre måte enn Meaco. Dette vet vi ingenting om, men vi benytter dette som et eksempel på hvordan en kompressorbasert avfukter kan produseres på forskjellige måter.

En kompressorbasert avfukter består av mange komponenter. Den viktigste er kanskje kompressoren. En liten kompressor gir liten avfuktingskapasitet, men den gir lav pris. En  billig kompressor kan være billig, men gi høyt strømforbruk. En dyr kompressor kan presse prisen opp, men den kan gi en lengre levetid hos sluttkunden, og lavere strømkostnader over tid.

Den neste komponenten å se på er viften. Hvor stor skal viften være? Jo, det kommer an på hvilken kompressor du valgte, hvilket lydnivå du kan leve med, hvilket strømforbruk som er akseptabelt og hvor stort rom du ønsker at avfukteren skal kunne håndtere. Det er ikke sikkert alle innkjøpere spesifiserer likt her.

Så er det rørene fra kompressor til kondensator og kjøleribber. Skal de gå korteste vei og være billig å produsere, eller skal de gå med riktig lengde på rørene slik at gassen komprimeres og utvides på optimal måte? Skal det benyttes legeringer som holder tett i 20 år, eller er 5 år godt nok? Hva med kjølemediet? Ønsker du et kjølemedie som er billig, eller ønsker du et kjølemedie som gir lavt strømforbruk og lite belastning og lang levetid for kompressoren?

Hva med styringselektronikken og programvare? Hvor mye arbeid skal vi legge i det? Hva med sensorer, sikkerhetssystemer og overvåkning av innvendig temperatur?

Alt dette er ting som en europeisk innkjøper må ta stilling til når man bestiller avfuktere hos kinesiske fabrikker. Det er ikke nødvendigvis slik at det ene er mer riktig enn det andre, men vi ser fort at ved å kombinere forskjellige komponenter så vil man kunne få helt forskjellige avfuktere med helt forskjellige egenskaper og forskjellig pris. Det som er riktig for en, er ikke nødvendigvis riktig for en annen. Likevel ser vi at selv om to forskjellige innkjøpere kommer hjem fra Kina med det samme skallet, så betyr det ikke at de har kommet hjem med den samme avfukteren.

Hvordan finne riktig avfukter?

Dette er ikke lett. Ofte må du stille deg selv spørsmålet om hva du skal bruke den til, hvor mye du skal bruke den, hvilken temperatur du skal bruke den i og om strømforbruk, kostnader og lydnivå betyr noe for deg. Dog er brannsikkerhet noe du aldri bør ofre i din søken etter lavest mulig pris.

Eksempel:

Har du en kjeller der du enkelte ganger i året har et fuktproblem, spesielt om sommeren når temperaturforskjeller skaper kondens inne. Da er det som regel 20 grader i rommet, og det er bare noen dager hvert år at dette er et problem. Kjelleren ligger sånn til at du ikke hører når avfukteren går. I dette tilfellet er det helt greit å kjøpe en avfukter fra Biltema *4. Selv om den bråker, bruker mye strøm og kanskje har kortere levetid enn en Meaco så betyr det ikke noe i dette tilfellet hvor den står bortgjemt og kun brukes noen timer hvert år. Noen timer hvert år med lavt strømforbruk vil aldri spare inn prisforskjellen, og du vil neppe bruke opp levetiden heller da den brukes så lite. Løp og kjøp.

Skal du derimot bruke avfukteren større deler av året, ha ekstra kraft å ta i med på ekstreme dager, slippe å irritere deg over lyd og vibrasjoner, og kanskje setter pris på fiffige funksjoner, så bør du kjøpe en Meaco. Jo mer du skal bruke apparatet desto viktigere er det med lavt strømforbruk og lang levetid.

Hva skiller de gode fra de dårlige?

Ofte er det (dessverre) slik at du får det du betaler for. Du forstår hva vi mener.

I tillegg bør du se på tekniske spesifikasjoner:

  • På kompressorbaserte avfuktere er lavt strømforbruk ofte et tegn på god kvalitet, lave driftsomkostninger og lang levetid.
  • Er det opplyst om ting som lydnivå, type kjølemiddel, viftekapasitet og andre ting, eller skal du bare „ta det du får“? Virker det som om selgeren har kontroll?
  • Er virkemåte og styringslogikk forklart, og passer dette til ditt bruk?
  • Har avfukteren de tilleggsfunksjoner du trenger, eller kan få behov for i fremtiden? (HEPA-filter, timer for automatisk start til faste tider, modus for klestørk, modus for lavt lydnivå, etc)
  • Er det et kjent merke der du kan spørre venner og kjente, eller er det et ukjent merke der du må undersøke mer selv?
  • Kjøper du hos en seriøs forhandler som er kjent for å hjelpe deg om du skulle få problemer, eller er det noe du har funnet billig på en utenlandsk nettbutikk og fått tilsendt i posten?
  • Er det mulig å få produktet reparert selv etter at garantitiden har gått ut?

Det er mye å ta stilling til, både for en innkjøper som skal ta produktet inn i Europa og for en konsument som skal bruke produktet. Derfor er ikke avfuktere så enkelt som man skulle tro. Det at et produkt ligner eller ser identisk ut som noe annet betyr ikke at det er det samme. Ofte kan det være lurt å be om hjelp. Bedre Inneklima AS i Sandefjord er distributør av luftavfuktere fra Meaco for hele Norden. Be gjerne om hjelp fra oss, både om du er en forbruker eller en profesjonell innkjøper. Vi hjelper deg gjerne!

Vi går på jobb hver dag for å hjelpe mennesker, slik at de kan bli i bedre stand til å ta vare på egen helse og sine egne eiendeler. Vi hjelper deg gjerne med dette, både ved å lage artikler som dette og ved å svare telefonen når du ringer oss på 33470100.

Takk for oppmerksomheten. Sammen gjør vi verden til et bedre sted.

Jarle Karlsrud, Bedre Inneklima AS, April 2018.

*1 Vi bruker her Sandstrøm som eksempel, da det er denne avfukteren som oftest sammenlignes med Meaco DD8L. Sandstrøm lager gode avfuktere til sitt formål, og dette er ingen kritikk av dem. Artikkelen viser hvorfor Sandstrøm ikke nødvendigvis tilsvarer Meaco DD8L.

*2 Jeg håper ikke jeg avslørte noen hemmeligheter hos Peugeot og Citroën, men det er jo ganske åpenbart at disse bilene er like. Dog viser eksempelet ovenfor at selv om biler ser like ut, så er de ikke nødvendigvis det samme produktet, og med den samme tryggheten fra importør.

*3 Vi bruker her Mill som eksempel, fordi våre kunder påpeker at Mill sine avfuktere ligner veldig på Meaco sine avfuktere. Vi kjenner ikke Mill sine avfuktere og hvilke kriterier de har gitt når de har fått dem produsert. På generelt grunnlag kjenner vi Mill som en seriøs norsk leverandør av elektriske produkter,og vi har ingen grunn til å tro at deres avfuktere er dårlige. Dog er de forskjellige fra Meaco sine.

*4 Ære være Biltema. De har sin tilhengerskare og de er flinke til å finne produkter som passer for sin type kunder. Vi nevner Biltema her fordi våre kunder ofte sammenligner oss med dem. De ønsker seg ofte et Meacoprodukt til Biltemapris. Det går dessverre ikke. Biltema er flinke til å spesifisere prisen ned. Eksempelet ovenfor viser at det kan være riktig produkt i mange tilfeller. Meaco derimot spesifiserer som regel opp, noe som gjør at avfukteren blir dyrere, men den får også helt andre egenskaper. Det som er riktig for én kunde er ikke nødvendigvis riktig for en annen.