Avfukter der det kan bli frost

Avfukter for steder der det kan bli frost.
Skal du bruke din avfukter under forhold der det kan bli frost så må du være forsiktig. Avfuktere lager vann, og vann fryster til is.Dette kan ødelegge din avfukter om du ikke velger riktig.

Avfukterne du ser nedenfor er luftavfuktere som har tørkerotor, og som blåser den fuktige delen av luften ut av bygget. Dette kalles også sorpsjonsavfukter. Disse avfukerne har ikke noe flytende vann som skal dreneres bort. Derfor kan de fint brukes i kuldegrader. Disse avfukterne tåler fint å brukes ned til 20 kuldegrader, og de vil faktisk fortsatt tørke luften din.

Avfukterne krever noe installasjon, og du må ha en luftslange fra avfukteren, gjennom veggen og ut i friluft. Når dette er på plass så vil du ha en god avfukter som kontrollerer ditt inneklima i år etter år. Dette konseptet finnes i små avfuktere til hjemmebruk og store avfuktere for profesjonell bruk. Nedenfor ser du et utvalg av våre luftavfuktere som egner seg i svært lave temperaturer, og også i kuldegrader.

Legg merke til at disse avfukterne fint kan brukes i normal innetemperatur også.