Arida. Fastmontert. Frost.

Arida Pro fastmonterte avfuktere
- Kan brukes i kuldegrader
- Lager ikke flytende vann
- Fuktig luft blåses ut av bygget - tørr luft beholdes inne

Noen ganger passer det ikke med en enkel frittstående avfukter for hjemmebruk. Noen ganger må du ha en annen løsning.

Arida Pro kan være løsningen for deg hvis du..
- hvis du ikke kan tømme ut vannet
- hvis du kan oppleve frost og kuldegrader
- hvis du vil ha en varig, solid og fastmontert løsning
- hvis du vil montere avfukteren et annet sted enn der su skal tørke (Da kopler du til luftslanger)

Bruk Arida S8 eller Arida S12 for små oppgaver i kjeller, vaskerom, liten garasje, båt, bobil ....
Bruk Arida S25 eller S35 for de store oppgavene i stor garasje, stor kjeller, industri, næringsbygg og ved oppførig av bygninger ...

Og én ting til: Husk at det andre kaller for "byggtørker" ofte bare er en varmeovn. Kun en avfukter er en skikkelig byggtørker!