"Tiltakene som virker!
En moderne bolig med høy standard er ingen garanti for et helsemessig godt inneklima. Det kan like gjerne være tvert imot. Løsningen på problemet er kanskje snublende nær – uten store investeringer."

Dette er ikke våre ord, men et sitat fra journalisten hos Nedre Buskerud Boligbyggelag. Deres magasin nr 4-2020 hadde luft som tema, med en lengre artikkel om selskapet Bedre Inneklima AS. Daglig leder Jarle Karlsrud ble intervjuet om luftkvalitet og luftfuktighet. Journalisten ble såpass imponert over det han fikk høre at artikkelen fikk tittelen "Tiltakene som virker!"

Omtale hos NBBL. Inneklima tiltakene som virker

Artikkelen ble trykket i deres magasin, og også publisert på nett, for dem som vil lese hele artikkelen der.

Skribenten Reidar Heieren hadde en lengre samtale med Jarle Karlsrud, som er daglig leder hos Bedre Inneklima AS. Samtalen dreide seg om hvordan man skal få bedre inneklima i boligene sine.

Det er en vanlig misforståelse at nye boliger har et godt inneklima. Fra sitt daglige virke vet Karlsrud at det ikke bestandig er tilfelle. 

"Jeg snakker med mange kunder hver dag, og jeg har ofte fortvilte kunder som opplever et dårlig inneklima i sine helt nye leiligheter" - sier Karlsrud.

Selv om man har et godt ventlilasjonsanlegg så vil ikke dette bestandig fjerne de partiklene som kommer innenfra, som avgassing fra byggematerialer og svevestøv fra tekstiler. Apropos ventilasjonsanlegg, så vil dette ofte gjøre luften inne veldig tørr om vinteren. Veldig mange som bor i nye moderne leiligheter med ventilasjonsanlegg opplever veldig tørr luft inne. Da anbefaler Jarle Karlsrud å sette hastigheten på ventilasjonsanlegget ned, samt å investere i en luftfukter. En luftfukter kan være en god investering i helse, og bidra til at øyne og luftveier fungerer som de skal.

Store sesongvariasjoner
Mange stusser også på at Karlsrud snakker varmt om både luftfuktere og luftavfuktere. Hva trenger jeg egentlig?

"De fleste trenger begge deler", sier Karlsrud. I Norge har vi store sesongvariasjoner, og man kan ha behov for en luftfukter for å tilsette fuktighet om vinteren, og en lufavfukter for å fjerne fuktighet om sommeren.

Luftrensere solgte vi tidligere bare i pollensesongen, men vi ser nå at dette begynner å bli et helårsprodukt, mye grunnet økt trafikkforurensning, partikler og VOC fra moderne byggematerialer og selvfølgelig også situasjonen vi har med COVID-19.

Løsningen for et bedre inneklima uten store investeringer

Artikkelen ble trykket i NBBOs magasin, og også publisert på nett, for dem som vil lese hele artikkelen der.

Vil du vite mer om inneklima og de forskjellige tiltakene du kan gjøre, så finner du mye informasjon i disse linkene:

Trenger du hjelp til disse tingene, så kan du ringe Bedre Inneklima AS på 33470100, eller bruke dette kontaktskjemaet.

Følg gjerne Bedre Inneklima AS på facebook og LinkedIn.