Test av luftrenser i skole
Høsten 2018 gjennomførte Albion Nordic en test av luftrensere på en førskole i Enköpings kommune. Førskolen har 150 barn fordelt på 10 avdelinger. Det ble plassert en Coway Storm AP-1516D i halvparten av avdelingene. Personalet samlet deretter statistikk over antall syke barn i alle avdelinger i 14 uker, fra slutten av august til slutten av november 2018. Deretter ble sykefravær sammenlignet mellom avdelinger med luftrensere og avdelinger uten luftrensere.
 
Resultatet var at i avdelinger med luftrensere var sykefraværet ca 20% lavere!
 
Resultatet viser at luftrensere gjør en forskjell. Sett i et større samfunnsperspektiv blir verdien av lavere sykefravær enorm. En god luftrenser kan kan redusere sykefravær på arbeidsplasser, skoler, offentlige lokaler, boliger mv. Færre sykedager krever mindre sykepenger og økt produktivitet. Dette er en bonus sammenlignet med den økte helsen og den økte trivselen.

EnköpingsPosten har skrevet en artikkel om saken, som du kan lese i høyoppløst format her.

Test luftrenser coway 2019 skole
Dette er et godt bevis på at et bedre inneklima gir bedre helse, og at en luftrenser er med på å gi deg et bedre liv.