Classic Bike er et britisk magasin som skriver om gamle klassiske motorsykler og andre veteranmotorsykler. I utgaven fra april 2017 skriver de om en omlakkering av en Moto Guzzi motorsykkel. I forbindelse med lakkeringen er det viktig å ha kontroll på fuktigheten, og her bruker de en Meaco luftavfukter som de er veldig fornøyde med.

Magasinet Classic Bike skriver følgende om Meaco DD8L Zambezi:
"A neat little unit by the name of the Meaco DD8L Zambezi, it had proved effective in collecting surprising amounts of water in its removable tank, keeping the garage dampfree. It also has a timer so you can set it to run at set periods (such as at night on cheap electric) and is designed to run well at low temperature. By the next weekend, it had dragged masses of moisture from the fabric of the building, which was now bone dry. "

Oversatt til norsk blir det omtrent slik:
En fin liten enhet ved navn Meaco DD8L Zambezi, viste seg å være effektiv for å samle overraskende mengder vann i sin flyttbare tank, slik at garasjen var fuktfri. Den har også en timer slik at du kan sette den til å kjøre i bestemte perioder (som om natten når strmmen er billig) og er designet for å virke godt ved lav temperatur. Innen neste helg hadde den dratt masser av fuktighet fra bygningen, som nå var knusktørr.

Dette viser nok en gang at Meacos avfuktere i DD8L-serien er godt egnet til garasjer, verksteder, kjellere og andre steder der en slliter med fuktighet i lav temperatur. Både Classic Bike skriver at Meaco DD8L er løsningen, det samme gjør Land Rover World og tester i en rekke båtblader. Har du en garasje eller kjeller der du ønsker å tørke eller holde kontroll på fuktigheten så er en av avfukterne i Meacos serie DD8L den riktige løsningen. Besøk en av våre forhandlere, eller bestill den her. Ønsker du mer hjelp og veiledning, så ring oss gjerne på 33 47 01 00.

 

Omtale av Zambezi avfukter Classic Bike april 2017

Classic Bike skriver om Meaco DD8L Zambezi avfukter