Braxton Home Estate skriver pent om Meaco 20L Classic i sitt nummer fra sommeren 2013. Braxton anbefaler å bruke en avfukter til å tørke klær, for å hindre fuktskader som mugg, kjellerlukt og råteskader.