Pass på smitte! Bruk luftrenser på venteværelset

På et venteværelse hos lege, tannlege eller andre behandlere er det åpenbart mye smitte. De fleste kommer til legen for å bli frisk, og vil helst ikke utsettes for smitte fra de andre pasientene. Vis at du bryr deg, og at du tar ansvar. Bruk en luftrenser på venteværelset.

  • pasientene føler seg bedre ivaretatt og beskyttet når de ser en luftrenser på venteværelset
  • behandlere og resepsjonister er bedre beskyttet mot smitte, og får selv bede helse og mindre sykefravær
  • pasientene blir oppmerksomme på at det kan finnes løsninger for mange av deres problemer. En luftrenser løser ikke alt, men den kan redusere smitte og den kan redusere plager ved pollen og trafikkforurensning. Dette bør lege og pasient snakke om.