Vi bruker 90% av tiden vår innendørs, og luften inne er ikke så ren som du tror!
Nyere forskning viser at dårlig inneklima kan skyldes partikler fr:

 • bygningsmaterialer
 • rengjøringsmidler
 • møbler
 • tekstiler
 • maling
 • mugg
 • papirstøv og ozon fra kontormaskiner
 • VOC fra kjemikalier og forurensninger

Disse partiklene kan være helseskadelige, og forårsake nyrer, lever, øyne og lunger. De kan fremkalle allergi, astma, kreft og andre sykdommer. Vi vet idag at et dårlig inneklima går ut over både helsen og produktiviteten til de ansatte. Et godt inneklima er god økonomi. Mange tror at et godt ventilasjonssystem m ed HEPA-filter vil løse problemene. Vi ser ofte at de største kildene til forurensning kommer fra innsiden, og da er det begrenset nytte av et ventilasjonssystem.

Stiller dere krav til luftkvalitet?
Mange er idag ISO-sertifisert, og stiller krav til egne ansatte og til leverandørene. Offentlige myndigheter stiller krav til vannkvalitet. HMS-systemet stiller krav til arbeidsmiljø. Luften er en vesentlig del av arbeidsmiljøet. Stiller dere riktige krav til luftkvaliteten?

Undersøkelser viser at 15% av sykefraværet kan relateres til et dårlig inneklima. Det kan finnes mange kilder til sykdom og fravær:

 • Partikler i luften er ofte årsaken, og de kommer som regel fra innsiden
 • Virus og bakterier er kilde til smitte, og en syk arbeidstaker smitter en frisk arbeidstaker
 • 1 av 4 lider av pollenallergi i en eller annen form. Dette reduserer ofte arbeidskapasiteten

Det finnes løsninger
Skadelige partikler, virus, bakterier og VOC bør fjernes der mennesker oppholder seg. Det er vel å bra med et ventilasjonsanlegg som bytter ut luften og som renser de store partiklene. Likevel ser vi at en luftrenser som står lokalt der mennesker oppholder seg er en veldig godt supplement og gir god effekt. Husk at et kontormiljø ofte har stor belastning, og at du bør velge en luftrenser med god kapasitet. Se våre forslag til luftrensere for kontormiljøer her.

Alle kontorer er forskjellige. Vurder om du bør ha en liten luftrenser på hvert kontor, eller om du vil ha en større i kontorfellesskap og åpne landskap.