Dårlig luftkvalitet hos frisører gir dårlig helse og økt sykefravær
Mange frisører sliter med luftkvaliteten og opplever luftrelaterte plager. Frisører sliter ofte med pusteplager, de har økt risiko for allergi og kreft. Mange ser en økt risiko for yrkesrelaterte plager hos frisører. 

Frisør dårlig luft
Slutt å leve farlig!
Nyere forskning viser også at frisører er spesielt utsatt for lungesykdommen kols.
Ved å bruke et godt ventilasjonsanlegg kombinert med en god luftrenser kan du redusere risikoen betraktelig. Jo nærmere kilden forurensningene kan fjernes, jo bedre er det. Derfor anbefales det ofte å ha en eller flere luftrensere stående der frisøren jobber i tillegg til et ventilasjonsanleg for den generelle luftkvaliteten.

Dårlig inneklima gir ofte høyt sykefravær.
Godt inneklima er god økonomi.

Frisører er spesielt utsatt for kols og sykdom luftkvalitet