Garantier for Air Naturel i Norge

Kjøper du et produkt fra Air Naturel i Norge fra en autorisert norsk forhandler, så har du alle rettigheter som norsk forbrukerkjøpslov gir deg. 

Se liste over autoriserte forhandlere her.

Du kan selv velge om du ønsker å reklamere hos den forhandleren der du kjøpte produktet, eller om du ønsker å reklamere direkte til importøren Bedre Innelima AS. Ved reklamasjon skal du fylle ut og legge ved returskjema som du finner her. Da går alt mye enklere og raskere. 

Mange av produktene fra Air Naturel lar seg reparere. Av miljøhensyn ønsker vi å reparere så langt det er mulig og økonomisk forsvarlig. Er det ikke teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å reparere vil du få et nytt produkt. Vi har serviceverksted i Sandefjord, og god tilgang på kompetanse og reservedeler, slik at en reparasjon er både trygg, rask og effektiv.

Har du et produkt som har gått i stykker, og som er såpass gammelt at garantitiden har gått ut, så kan det hende vi kan reparere det for deg. Det kan da være billigere for deg å reparere det gamle produktet enn å kjøpe et nytt. Vi selger deg selvfølgelig gjerne et nytt produkt, men det gir os også en glede å holde liv i gamle produkter. Det er en fordel både for deg og for miljøet om produktet kan forlenge sin levetid. Til syvende og sist er det ikke teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å reparere, og da håper vi selvfølgelig at du kommer tilbake til oss når du en gang skal kjøpe et nytt produkt. Ring oss på 33470100 for å få en vurdering på om ditt produkt lønner seg å reparere eller ikke.

Hva med garanti om du kjøper et produkt fra Air Naturel fra utlandet?
Det er mulig å kjøpe Air Naturels produkter fra utlandet, og stå for importen selv. Husk at du for produkter som dette ikke bare skal betale moms, men også avgift for kjølemiddel (FK-avgift) og avgift  for elektrisk avfall (EE-avgift). I tillegg kommer kostnaden for transport og for selve innfortollingsjobben. Tar du høyde for dette så er det faktisk ikke så mange kroner å spare på å importere selv. Du skal også huske at norske garantier ikke gjelder dersom du kjøper utenfor Norge.

Dersom du likevel velger å kjøpe fra utladet, så må du være klar over at den norske importøren ikke kan hjelpe deg. Vi har ingen kontroll på hva du har kjøpt, og vi har heller ingen rett eller plikt til å hjelpe deg. Har du kjøpt et produkt fra utlandet som går i stykker, så skal produktet sendes tilbake til den forhandleren du kjøpte den av, noe som da dessverre innebærer ny grensepassering og nye kostnader til fortolling. 

For å presisere: Ved kjøp fra forhandler utenfor Norge må du forholde deg til den utenlandske forhandleren ved eventuelle garantiaker.

Hva med nettbutikker?
Dersom du kjøper fra en norsk nettbutikk, er du dekket av norsk lov og du får tilgang til vår norske suverene service. Dersom du kjøper fra en utenlandsk nettbutikk skal du forholde deg til denne utenlandske nettbutikken ved eventuelle problemer. NB: Det finnes utenlandske nettbutikker som bruker norsk språk og som har et .no-domene. Det betyr ikke at det er en norsk nettbutikk. Ikke la deg lure!

Det er landet der butikken ligger og der de sender sine varer fra som avgjør om butikken er norsk eller ikke. Norsk språk og norsk .no-domene betyr ikke at butikken nødvendigvis er norsk. Vi har sett flere eksempler på svenske og danske butikker som etablerer en norsk versjon av sin butikk, og som sender varene til deg i Norge fra deres lager i Sverige eller Danmark. Disse kjøpene dekkes ikke av den norske garantien, men de dekkes av svensk eller dansk garanti. Dette er ikke nødvendigvis et problem. Mange er seriøse, men vi har også sett eksempler på at garantisaker ikke blir håndtert slik det forventes av en nordmann og at sluttkundene dermed kommer til oss for å få hjelp. Da hverken kan eller vil vi bruke ressurser på dette, men vi må dessverre henvise deg tilbake til butikken der du kjøpte produktet.

Hvordan finner jeg en autorisert forhandler for Air Naturel i Norge?
Du kan finne autoriserte forhandlere her.
Du kan også ringe oss på 33470100 og få oppdatert informasjon. Det er viktig å sikre dine rettigheter, og vi hjelper deg gjerne til å finne en seriøs forhandler du kan handle hos.