Har du problemer med dette produktet så skal du kontakte Bedre Inneklima AS:

Husk at vår norske garanti kun gjelder dersom produktet er kjøpt i Norge av en norsk forhandler som er autorisert av oss. Har du kjøpt den et annet sted så skal du henvende deg der du har kjøpt den.

Husk å vise til kvittering når du har en reklamasjonssak.

NB-> De aller fleste feil skyldes dårlig renhold. Husk å rense luftfilteret ofte. Bruk støvsuger til å rense luftfilter og suge så mye støv ut fra apparatet som mulig.

Feilkode Årsak Hva skal du gjøre?
C1 Blinker NTC feil Kontakt leverandør
C1 Blinker når du
justerer ønsket fuktighet
Temperatur over 40ºC
eller under 0ºC
 

C2 blinker og display viser
temperatur og fuktighet = 0

Sensor ikke signal Kontakt leverandør
C2 blinker når du justerer
ønsket fuktighet
Temperatur over 40ºC
eller under 0ºC
 
C7 Feil på vifte   
C8 Lavt trykk Kontakt leverandør