Hva er problemet med din Meaco DD8L Zambezi avfukter?

Det lekker vann fra avfukter Meaco DD8L Zambezi. Se her hvordan du renser avfukteren selv.

Husk å rense luftfiulteret ofte! Det kan spare deg for mange problemer.

Feilkode Årsak Hva skal du gjøre?
C1   Kontakt Pelles Verksted. Se under**
C2 Avfukter går varm Rengjør luftfilter. Se under* 
C3   Kontakt Pelles Verksted. Se under**
C4 Sync-motor feil Kontakt Pelles Verksted. Se under**

* Rengjør luftfilter:

Får du feilen C2 så betyr dette at avfukteren er for varm. Dette kan ha flere årsaker:

  • Som regel skyldes C2 at luftfilteret er tett. Ta av luftfilter og rens det godt med støvsuger eller rennende vann.
  • Dersom avfukteren står for nærme en vegg kan den ha problemer med å få tak i nok luft for nedkjøling. Flytt avfukteren lenger unna veggen.
  • Har du for høy temperatur i rommet vil avfukteren også få problemer med å få nok kjøling.
  • Kombinasjonen av de nevnte faktorer kan også gi feilkode C2. Altså; litt tett luftfilter, kombinert med litt for nærme veggen kombinert med litt for høy temperatur i rommet. Prøv å finne årsaken og løse problemet selv.
  • Finner du ikke årsaken til hvorfor avfukteren blir for varm så kan det tyde på at det er noe feil ved apparatet. Da må den sendes inn til reparasjon hos Pelles Verksted. Se under.

** Kontakt Pelles Verksted:
Bestill reparasjon av avfukter hos Pelles Verksted
NB: Husk at du må ha kvittering fra norsk forhandler for å få utført reparasjon.