Har du problemer med dette produktet så skal du kontakte Bedre Inneklima AS:

Husk at vår norske garanti kun gjelder dersom produktet er kjøpt i Norge av en norsk forhandler som er autorisert av oss. Har du kjøpt den et annet sted så skal du henvende deg der du har kjøpt den.

Husk å vise til kvittering når du har en reklamasjonssak.