Har du problemer med dette produktet så skal du kontakte Bedre Inneklima AS:

Husk at vår norske garanti kun gjelder dersom produktet er kjøpt i Norge av en norsk forhandler som er autorisert av oss. Har du kjøpt den et annet sted så skal du henvende deg der du har kjøpt den.

Husk å vise til kvittering når du har en reklamasjonssak.

NB-> De aller fleste feil skyldes dårlig renhold. Husk å rense luftfilteret ofte. Bruk støvsuger til å rense luftfilter og suge så mye støv ut fra apparatet som mulig.

Hvordan resette Meaco 10L ABC?
Hvis du får problemer med at din Meaco 10L ABC avfukter ikke gjør som du forventer, så kan du resette programmeringen i kretskortet. Gjør som følger:
Press ned de tre knappene Power + Timer + Laudry samtidig. (Av/på-knapp, timerknapp og klestørkeknapp). Du vil ha høre et pip, og kretskortet er resatt. Dette vil kunne hjelpe hvis din avfukter Meaco 10L ABC har problemer.