Har du problemer med ditt produkt fra Coway?

  1. Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet
  2. Når du ikke frem her, så kan du kontakte den nordiske importøren Albion Nordic direkte. Husk å opplyse om hvor og når produktet er kjøpt, samt å finne frem kvittering.