Montere sorpsjonsavfukter i garasje
Hvordan montere Arida S8 og Arida S12 rotoravfukter i garasje, lager og lignende steder.

Valg av avfukter
Det første man må gjøre er å velge riktig avfukter. Dette har du sikkert lest deg opp på tidligere. Kort fortalt er det slik at det anbefales en avfukter med kompressor hvis det er vanlig romtemperatur eller om du bare skal tørke kortsiktig. Dette kan være etter en vannskade eller i byggeperioden for et hus. Har du lav temperatur eller ønsker en mer permanent løsning, så vil en rotoravfukter være det riktige. Noen kaller det rotoravfukter, mens andre kaller det sorpsjonsavfukter. Adsorpsjonsavfukter brukes også. Det er samme sak alt sammen. Vi skal her se på installasjonen av en sorpsjonasavfukter.

Forberedelser
Det første du må gjøre er å planlegge installasjonen. Du må ha en liten luftslange fra avfukteren og ut til friluft. Dermed må du ha et hull i veggen. De fleste bruker en eksisterende ventil. Du må ha mulighet for å plassere avfukteren så nærme ventilen som mulig. Du bør også plassere avfukteren litt høyere enn ventilen. Dette er for å sikre at eventuelt kondensvann renner ut, og ikke tilbake til maskinen. Deretter må du planlegge om du skal ha slanger for å distribuere luften, og hvor disse eventuelt skal gå. Det kan være lurt å tenke på at du skal kunne komme til luftfilteret for rengjøring på en enkel måte.

Luftstrømmer til og fra avfukter i garasje
Bildet viser et eksempel på montering.
Blå pil er luft som skal tørkes. Dette går fra rommet og inn til maskinen via en slange.
Rød pil er tørrluft tibake til rommet. Her kunne man også satt på en slange dersom man ønsker det.
Grønn pil indikerer våtluft som går ut gjennom veggen og ut i friluft.

Montasje
Hvis du har planlagt godt er det en enkel sak å montere en sorpsjonsavfukter

  1. Sett avfukteren der du vil ha den. Den kan stå på en hylle eller henge på veggen eller i taket.
  2. Kople til våtluftslangen. Tre denne ut gjennom veggen. Tett rundt slangen så det ikke kommer luft inn.
  3. Kople til luftslanger på sugesiden og på tørrluftsiden dersom du ønsker å bruke dette.
  4. Kople til strøm, og start maskinen.
  5. Still inn hygrostaten på ønsket nivå, for eksempel 50% RH.
  6. Steng alle ventiler for å unngå å slippe fuktig luft inn.

Test etter oppstart

Nå er du egentlig i mål, men den spesielt interesserte kan teste litt for å se at alt fungerer som det skal. Sjekk at maskinen suger luft fra stedet du ønsker. Sjekk at det kommer tørrluft ut der du vil ha et. Gå ut og sjekk at det kommer fuktig luft ut av slagen til friluft. Dersom du kan se tørkerotoren (sorpsjonselementet) så kontroller at det roterer sakte rundt. Dersom du har mulighet så kan du gjerne sjekke strømforbruket. Sjekk at maskinen trekker den strømmen som er oppgitt både når den tørker med vifte og varmeelement, og når den kun kjører viften. Kontakt oss gjerne om du behøver hjelp til dette.

Innkjøring
Stil inn den luftfuktigheten du ønsker, for eksempel 50% RH. Til å begynne med vil nok avfukteren kjøre kontinuerlig. Den jobber nå for å fjerne fuktigheten i luften. Etterhvert som luften blir tørrere frigjøres fuktighet fra treverk, tekstiler og andre organiske materialer. Dette skal også tørkes ut før luftavfukteren kan hvile. Etter noen dager eller en ukes tid vil avfukteren ha oppnådd ønsket fuktighet. Fra da av vil den bare kjøre når det kommer ny fuktighet inn som skal tørkes. Jo mer du åpner dører og garasjeporter, desto mer må avfukteren kjøre for å holde det tørt. Husk at ventiler bør være stengt.

arida sorpsjonsavfukter montert i garasje
Bildet viser montasjen. Helt til venstre skimtes slangen som suger luft litt unna maskinen. Det vinklede røret som går over i en slange er våtluft ut av bygget. Den hvite stussen der man kunne koples til slange leder tørrluft tilbake til rommet. Eksempelet viser en Arida S12.

Nedenfor kan du se en video som forklarer installasjon av Arida sorpsjonsavfukter i en garasje.