Effektiv tørking av utstyr hos dykkerklubb

Vått utstyr hos dykkerklubben:
Løsningen ble en Arida sorpsjonsavfukter med utblåsning av våtluft

Sandefjord Dykkerklubb har mye flott utstyr, og natyrlig nok blir dette vått når det brukes. Drakter og utstyr henges til tørk, men det er dårlig tørk i lokalet der de har utstyret sitt. Dette tørker ikke fort nok, og det er fare for korrosjon, våte drakter til neste bruker, jordslag og mugg. Noe må gjøres!

En av dykkerklubbens medlemmer har en Arida avfukter i sin garasje. Han var så fornøyd med denne at han foreslo en tilsvarende avfukter til dykkerklubben. Som sagt, så gjort. 

Nå er luftavfukteren ferdig montert, og resultatet har blitt veldig bra. Alle eer fornøyde, og utstyret er tørt og trygt.

Luftavfukter dykkerutstyr

Litt om virkemåten, for spesielt interesserte
Denne Arida avfukter er en sorpsjonsavfukter. Den suger luft inn fra rommet der den står. Veldig enkelt forklart skiller den ut fuktigheten vie an tørkerotor (Sorpsjonselement). Den tørre luften blåses tilbake til rommet. Fuktigheten blåses ut av rommet og ut i friluft. På bildet over kan du se en slange som går fra bakkant av avfukteren og ut gjennom veggen bak luftavfukteren.

Det er flere fordeler med sorpsjonsavfuktere:

  • virker godt i alle temperaturer. Kompressorbaserte avfuktere virker godt når det er varmt, men ikke når det er kaldt (under 10-15 grader). Her er det ikke behov for å bruke varme. Kan også brukes i kuldegrader.
  • ikke noe vann som skal tømmes eller ledes til sluk. Fuktigheten blåses ut av bygget som fuktig luft. Det er ikke noe flytende vann som skal håndteres eller som kan fryse om vinteren

Tørke utstyr