Hvordan montere avfukter i båten?

Vi viser deg her hvor enkelt det er å montere en Arida luftavfukter i en båt.

 Gå rett til:

 

 

Du trenger følgende:

 


Finn en egnet plassering

Bruk litt tid på å plankegge når du skal finne et egnet sted å plassere avfukteren

 • Du bør ha kortest mulig avstand fra avfukteren til hullet i båten der fuktigheten skal blåses ut (Max 60 cm for S8 og max 100 cm for S12)
 • Hullet i båten bør (men må ikke) være lavere enn der avfukteren står
 • Du må ha mulighet for å føre slanger på innvendig Ø125 eller Ø90 fra avfukteren til det stedet du skal suge fra og det stedet du skal hente luft fra. Det kan være enfordel å ha gos avstand mellom disse stedene, uten å overdrive (Max 100 cm for S8 og max 2 x 300 cm for S12)
 • Skal avfukteren stå skult eller synlig?
 • Du må kunne komme til for å skifte luftfilter på innsugssiden
 • Du må ha noe solid å feste avfukteren i (skru den fast)

 

 

Gjør som følger:

 • Finn en egnet plassering (se over)
 • Skru avfukteren fast med fire skruer. Det er skruehull i "føttene" til avfukteren
 • Lag et hull i båten for å kunne montere en skroggjennomføring
 • Monter slange fra skroggjennomføring til den lille slangestussen på avfukteren

Nå kan du i prinsippet være ferdig. Du behøver ikke å kople til flere slanger. Avfukteren kan godt suge fra og blåse til stedet der den står montert. Hvis du vil skape en luftsirkulasjon i båten så kan det være en fordel å kople til en eller to slanger.

 • Hvis du vil, så kopler du til en slange på innsugssiden av avfukteren og trekker denne slangen til der du vil suge luft fra (for eksempel foran i båten)
 • Hvis du vil, så kopler du til en slange på utblåsningssiden av avfukteren (samme side som den fuktige luften blåses ut)
 • Hvis du vil så kopler du til den eksterne hygrostaten og plasserer den på egnet sted (Bruker du ike ekstern hygrostat så bruker du den interne hygrostaten. Den måler fuktigheten på den luften som passerer gjennom avfukteren)
 • Nå kan du kople til strøm og avfukteren vil starte. Juster hygrostaten til ønsket verdi (for eksempel 50% RH)

 

 

Riktig posisjon på brytere

Luftavfukterene Arida S8 og Arida S12 har tre brytere der du kan velge hvordan avfukteren skal arbeide

 • Hygrostaten (enten intern eller ekstern): Dette er et rundt "ratt" der du velger ønsket luftfuktighet (for eksempel 50% relativ fuktighet)
 • Utenpå avfukteren har du en stor sort vippebryter. Her velger du om avfukteren skal forholde seg til intern eller ekstern hygrostat
 • Inni avfukteren har du en liten sort vippebryter. Her velger du hva viften skal gjøre når det er tørt nok. Når det er fuktig i luften så vil både viften og tørkeprosessen kjøre. Når det er tørt nok så vil tørkeprosessen avsluttes, men du kan velge om viften skal stoppe for å spare strøm og lyd, eller om viften skal fortsette å gå for å skape luftsirkulasjon i båten. Du kan velge om viften skal gå eller stoppe når det er tørt nok ved å velge riktig posisjon på denne bryteren inne i avfukteren. Når fuktigheten stiger over det du har stilt inn på hygrostaten vil både vifte og tørkeprosess starte uavhengig av dine innstillinger.

 

 

Film med hele montasjen:

 

 

Film der båtens eier forteller om installasjonen:

 

 

Her kan du lese om hvordan vi monterte samme type avfukter i en Bavaria 34 seilbåt.