Hvordan montere Arida luftavfukter i båten?
Se filmen under for en komplett gjennomgang av en installasjon i en helt vanlig seilbåt.

 

Avfukter for båt
Arida S8 og S12 er luftavfuktere so er godt egnet for fast montasje i båt. Kort sagt fungerer de slik:

  • luft suges fra båten
  • luften tørkes, og tørr luft blåses tilbake til båten
  • fuktigheten blåses ut av båten som fuktig luft (ikke flytende vann)

Vi viser her et eksempel på hvordan denne kan monteres

1. Finn en egnet plassering. Tenk på følgende:

  • avfukteren bør stå høyt oppe, slik at slangen fra avfukteren og ut av båten ikke går oppover
  • det er penest om avfukteren står skjult, men du vil likevel ha tilgang til den for å rense luftfiter og justere hygrostaten
  • hvor skal den suge luften fra, og hvor skal den blåse den tørre luften tilbake?

Denne filmen viser noen forslag til montering:

 

2. Finn et godt egnet sted for å trekke luftslange fra avfukteren til dit du vil blåse den tørre luften. Arida S8 og S12 har slangestusser for 125mm slanger. I båt kan det være praktisk å redusere denne til 90mm med denne overgangen.

Redusere frange fra 125mm til 90mm avfukter Arida S8 S12
Overgang fra Ø125 mm til Ø90 mm slange

3. Finn et sted du kan blåse ut den fuktige luften. Dette blåses ut gjennom en 40 mm slange, som blåser ut av en skroggjennomføring. Denne skroggjennomføringen bør ikke stå vesentlig høyere enn avfukteren, og slangen bør være så kort som mulig. Dette for å hindre at eventuell kondens skal renne tilbake inn i avfukteren. Du kan også vurdere å sette en ventil på gjennomføringen, slik at denne kan stenges i høy sjø. Dette gjelder spesielt seilbåter som krenger mye.

 Luftslanger montering avfukter båt Arida S12

Eksempel på luftslanger. Den sorte slangen er en 90 mm ventilasjonsslange som blåser tørrluft til salongen. Den grå slangen er en 40 mm slange som blåser fuktigheten ut av båten. På skroggjennomføringen er det montert en ventil for å kunne stenge når båten er i sjøen.

 Montering av avfukter i båt. Arida S12 i Bavaria 34
Her ser vi avfukteren før montering. Bak den lille grå slangen kan du se reduksjonsstussen som reduserer tørrluften fra 125mm til 90 mm.

Tørrluft blåses til salong ved kartbordet
Den tørre luften blåses til et utløp i salongen, i denne båten ved kartbordet.

I denne installasjonen har vi brukt kortest mulige slanger. Dette er for å få best tørkeeffekt. Lengre slanger, og slanger med T-stykker, skarpe svinger eller andre hindringer gjør at luftstrømmen reduseres. Går det mindre luft gjennom systemet vil også mindre luft tørkes. Det er en fordel om luften kan passere avfukteren flest mulig ganger.

Det kan også være en fordel å blåse den tørre luften enda lengre frem i båten. Da vil luften ta med seg fuktighet når den går tilbake til avfukteren. Man kan for eksempel blåse inn i forpiggen, eller inn under benkene i salongen. Dette vil skape en god luftsirkulasjon, men altså noe lavere luftstrøm. Vi har her valgt å ha kortest mulige slanger, i den mening at hele båten vil tørkes opp når det blir tørt ett sted i båten. Derfor er det også viktig å ha alle dører åpne mellom rommene.

Nedenfor kan du se en oppsummering av installasjonen: