Hvordan rense vifteblader for MeacoFan vifte?Du tenker kanskje ikke på det, men det er faktisk viktig å rense viftebladene på din vifte. En vifte håndterer veldig mye luft, og luften din er ikke 100% ren. Det vil alltid være partikler i luften, og disse vil kunne feste seg til viftebladene. (Vil du fjerne flest mulig partikler fra luften så bør du kjøpe en luftrenser.)

Skitt og partikler på viften kan forårsake:

  • ubalanse
  • vibrasjoner
  • støy
  • stygt / skittet utseende
  • redusert levetid (på grunn av ubalanse og vibrasjoner)

Derfor er det viktig å vaske viften.

Hvor ofte skal viften vaskes?
Dette er det umulig å svare på. Det kommer helt an på hvor mye du bruker viften, og hvor mye skitt det er i lufta der den brukes. Bruk øynene. Når du kan se at den er skitten, så bør du vaske den.

Hvordan vaske viften?
Les manualen, fremgangsmåten bør stå der. Har du mistet manualen så finner du de fleste manualer som pdf på produktet her hos oss. MeacoFan 1056 er vår mest populære vifte, og nedenfor finner du oppskriften på hvordan denne viften skal renses.

Husk at du alltid må slå av viften og trekke ut ledningen fra veggen før du begynner. Kommer du borti startknappen mens strømmen står på kan viften skade deg.

Bruk en myk klut til å vaske viften utvendig. For å vaske viftebladene gjør du som følger:

  1. Bruk en skrutrekker og skru ut de to små skruene på toppen bak. De er plassert rett under håndtaket.
  2. Trykk in de to festene til høyre og til venstre for skruene, og trekk viftedekselet av. På forsiden av viften er det en låsemutter. Skru denne moturs for å fjerne viftebladene.
  3. Vask viftebladene og innsiden av viften med en myk klut. Sett viften sammen igjen ved å gjøre de samme tingene i motsatt rekkefølge. Sørg for at låsemutteren er festet skikkelig.

 Hvordan vaske vifte MeacoFan 1056?