Skadedyr og insekter - årsaker og løsninger.
Skadedyr, insekter og mikroorganismer skyldes ofte feil inneklima. Høy luftfuktighet er ofte årsaken til at slike skadedyr og problemer oppstår. I noen tilfeller kan dette løses med noe så enkelt som en luftavfukter, en luftrenser eller bedre rengjøring. I andre tilfeller er det rehabilitering, drenering eller sanering som er riktig løsning. Vi kan hjelpe deg med å finne mer informasjon og vi kan hjelpe deg med å skaffe til veie produkter som kan gjøre ditt inneklima bedre for deg og dårligere for skadedyrene. Har du store og alvorlige problemer vil vi anbefale deg å ta kontakt med et firma som driver spesifikt med skadedyr.

Vi samarbeider med skadedyrbutikken.no som har spesialkompetanse på skadedyr og som har produkter og løsninger rettet direkte inn mot bekjempelse av skadedyr i boliger. Ta gjerne kontakt med dem eller med oss om det er noe mer vi kan hjelpe til med.

Les gjerne mer her om skadedyr og insekter som sølvkre, midd, mugg, maur og biller.

Her finner du noen steder der du kan lese mer om skadedyr og insekter:

Oversikt over skadedyr hos Folkehelseinstituttet
Oversikt over skadedyr hos Skadedyrbutikken
Litt om skadedyr hos Wikipedia
Muggsopp hos Wikipedia