En industriell kompressoravfukter er en byggtørker som tørker enkelt og økonomisk i temperaturer over 15 grader. En kompressorbasert avfukter kan som regel benyttes helt ned tiil 5 grader, men i slike lave temperaturer er det som regel mest fornuftig å benytte en sorpsjonsavfukter.

Byggtørker Kompressorbasert Meaco 38Lm
Hvor brukes en kompressorbasert avfukter / byggtørker?
Kompressorbaserte avfuktere benyttes til tørking av bygg der luftemperaturen ikke er veldig lav, og der man ikke har mulighet til å blåse fuktigheten ut gjennom veggen. Typiske bruksområder er:

 • Byggeplasser, anleggsområder og oppføring av bygninger
 • Sporadisk bruk som skadesanering og lignende
 • Fuktkontroll i lagerbygninger, industrihaller etc
 • Utleie. Disse maskinene er godt egnet til utleie da de er veldig enkle i bruk og ikke krever noe installasjon

Hvilke fordeler har en kompressorbasert avfukter?
Fordelene med kompressorbaserte avfuktere er:

 • enkel installasjon. Det er ingen slanger, rør eller noe som helst som skal monteres. Man triller maskinen inn i rommet som skal tørkes, og kopler til strøm. Det er det hele.Vannet samles i en beholder som kan tømmes manuelt, eller man kan drenere vannet til et sluk med en slange.
 • man ser hvor mye vann som tas ut. Enkelte ønsker å se selv hvor mye vann som fjernes og dermed også kunne se når maskinen ikke lenger tar ut mer vann (da er det tørt nok). Siden man selv tømmer vanntanken får man en god indikasjon på tilstanden.
 • lav pris. Kompressorbaserte avfuktere er billige å kjøpe, og dersom man har en fornuftig temperatur (som regel over ca 15 grader) så er de også billige i bruk
 • robust konstruksjon. Kompressorbaserte avfuktere er ofte laget i stålkasser eller tykk rotasjonsstøpt plast og de tåler tøff behandling. Gode maskiner har også solid innmat, men det er ofte litt vanskeligere for kundene å verifisere.
 • alle maskiner bruker strøm, men for en kompressorbasert maskin beholder man nesten all energien i rommet som varme. Noe varme forsvinner ut med vannet, men det aller meste blir igjen i rommet. En sorpsjonsmaskin blåser noe varme ut av rommet og er således mindre energieffektiv dersom man kan nyttiggjøre seg varmen.

Hvilke ulemper har en kompressorbasert avfukter?
Ulempene med kompressorbaserte avfuktere er:

 • de krever høy temperatur. Kompressorbaserte avfuktere jobber på papiret ned til 5 grader, og enkelte hevder også ned til to grader. Det man må være oppmerksom på er at alle kompressorbaserte avfuktere mister kapasitet ved fallende temperatur og fallende luftfuktighet. Det er bransjestandard å måle kapasiteten ved 30 grader og 80% relativ luftfuktighet. Blir det kaldere synker kapasiteten. Har man en oppgitt kapasitet på 40 liter pr døgn, og bruker maskinen i 20 grader og 60% fuktighet, så er kapasiteten i praksis godt under halvparten. Faller temperaturen ytterligere til 10 grader så er kapasiteten typisk helt nede på ca 10 liter. Dette er altså ca en fjerdedel av det man ser for seg. Generelt anbefaler vi derfor sorpsjonsbaserte avfuktere når man er under 15 grader, dersom det er teknisk mulig.
 • man må kvitte seg med vannet. Mens en sorpsjonsavfukter blåser fuktigheten ut av bygget som fuktig luft, så samler en kompressormaskin vannet opp som flytende vann. Dette må man få drenert bort. Her har man flere muligheter: 1- Tømme vannbeholder manuelt. 2- drenere via slange til sluk (fall hele veien) eller 3- montere på en pumpe som pumper vannet opp og vekk til et sted du kan bli kvitt det, enten til et sluk eller ut i friluft.
 • støy. Kompressorbaserte avfuktere lager normalt endel lyd. I et industrielt miljø betyr dette ofte ikke så mye, men det kan være greit å være klar over det.
 • maskinen må som regel stå i samme rom som skal tørkes, og de er som regel ikke så pene å se på. En sorpsjonsbasert maskin kan monteres i et separat teknisk rom, men dette er sjeldent mulig med en kompressormaskin.

Hvilket vedlikehold krever en sorpsjonsbasert avfukter?
Det er veldig viktig å holde luftfilteret rent, for å sikre en god luftstrøm gjennom maskinen. Dette er både for å beskytte maskinen for støv og forurensinger i luften, men også for å gi maskinen tilgang på nok luft så den får gjort jobben sin. En avfukter med rent filter vil ha lengre levetid, høyere effekt og lavere driftskostnader / strømforbruk. Luftfilteret kan som regel renses med en støvsuger eller med trykkluft, men etter lengre tids bruk og etter gjentagende rens av filteret bør det byttes. Nytt luftfilter er som regel billig i innkjøp og enkelt å bytte. Innvendig bør maskinen støvsuges en gang iblant, for eksempel en gang pr år. Gode maskiner er ofte enkle å åpne for slik innvendig rens, mens billige maskiner krever mer arbeid.

Hvordan virker en kompressorbasert avfukter / byggtørker?
Inne i avfukteren sitter det en vifte og en kompressor. Dette er i prinsippet samme type kompressor som sitter i kjøleskap og frysebokser. Denne kompressoren lager en kald flate inne i maskinen. Viften trekker luft fra rommet og blåser luften over den kalde flaten. Når varm fuktig luft treffer en kald flare kondensere vannet. (Dette er samme effekt som om du setter et kaldt glass med vann ut i varm sommerluft. Da dannes det vanndråper på utsiden av glasset.) Den tørre luften blåses deretter tilbake til rommet. Dette er en enkel, billig og effektiv måte å tørke på. Metoden er mer egnet jo varmere det blir, slik at man kan få en størst mulig temperaturforskjell mellom lufttemperaturen i rommet og overflatetemperaturen på den kalde flaten inne i avfukteren. Ved lavere temperatur i luften blir maskinen mindre effektiv.

Nedenfor ser du noen av våre kompressorbaserte avfuktere. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 47 01 00 for å få hjelp til å velge riktig modell, eller for å få et godt pristilbud til ditt prosjekt.