PROBLEMLØSNING FOR LUFTAVFUKTER

Har du problemer med din avfukter? Her gir vi deg en generell guide for å kunne hjelpe deg ut av knipa. Les dette og forsøk å finne ut av det. Har du fortsatt problemer så send oss en mail eller ring oss på 33 47 01 00.

 Les også våre ofte stilte spørsmål - FAQ.

PROBLEM ÅRSAK LØSNING
Vannet renner i beholderen selv om jeg har koplet til slange For å få vannet ut av slangen må det komme luft inn. Dersom det ikke kommer nok luft inn gjennom slangen vil vannet kunne gå i overløp og havne i beholderen. Pass på å ha fall på slangen hele veien. Pass på at slangen ikke ender opp i en kveil, kapp heller slangen til riktig lengde. Dersom ikke noe av dette hjelper så lag et lite hull på oversiden av slangen. Et ca 4 mm hull ca 20 mm fra stedet der slangen kommer ut av beholderen er optimalt.
Vannet fra min avfukter renner ut på gulvet og ikke i beholderen Avfukteren er full av støv innvendig, og vannet kommer ikke ut der det skal. Rens avfukteren grundig. Bruk en bomullspinne til å rense stussen der vannet kommer ut. Blås om nødvendig forsiktig med trykkluft inn dette hullet. Om ingenting hjelper kan maskinen sendes til Meaco for en innvendig rens.
Varsellampen (trekanten) på min avfukter lyser Avfukteren går varm.

- Avfukteren brukes i et for varmt rom. Reduser temperaturen.
- Avfukteren får ikke tilstrekkelig kjøling, sett den lenger ut i rommet og vekk fra vegg, gardiner eller annet som kan hindre luftgjennomstrømning
- Det er noe galt med avfukteren. Sync-motor kan ha havarert. Ring Meaco for en diagnose.

Avfukteren min lukter vondt Støv, forurnsinger og kjemikaljer fra luften brennes i avfukterens varmeelement Dette er normalt ved ny maskin eller om den settes et sted der den ikke har vært brukt før, eller er startet opp etter lang tid uten å ha blitt brukt. La maskinen jobbe normalt og dette vil gi seg over tid
Avfukteren min starter men stopper igjen etter kort tid Luftfuktigheten er lav nok Avfukteren slår seg av fordi luften er tørr nok. Dette for å spare strøm. La den stå påslått uten å røre den og den vil automatisk starte igjen for å sjekke luftfuktigheten. Ønsker du at den likevel skal tørke må hygrostaten justeres til et tørrere nivå (flere dråper)
Luftfilteret mitt er fullt av støv. Luftfilteret mitt er tett Du har ventet for lenge med å rense luftfilteret Luftavfukterens luftfilter må renses ofte. dette er veldig viktig. Rens det gjerne hver gang du støvsuger huset.
Det er is inni avfukteren min Avfukteren brukes i et for kaldt rom. Kompressorbaserte avfuktere som brukes uder 15 grader vil få is inni seg. Dette fjernes av programmet for defrosting.  La maskinen defroste automatisk. Er temperaturen godt over 15 grader kan avfukteren mangle kjølemedie. Kontakt Meaco eller et godkjent verskted for kjøleapparater eller varmepumper. Disse kan etterfylle gass.
Viften på avfukteren min er skjev / rister / wobbler / er i ubalanse Dersom du ser på viften ovenfra så vil du se at den sjelver / wobbler. Dette er normalt. Dersom det ikke er store vibrasjoner i selve avfukteren er det ikke et problem.  La avfukteren kjøre som normalt.
Maskinen virker ikke Strømmen er ikke koplet til Kople til strømmen
Maskinen tørker ikke luften. Vanntanken er full. Tøm tanken og sett den på plass igjen
Vanntanken er ikke satt riktig på plass. Sett vanntanken i riktig posisjon
Luftfilteret er tett. Rengjør luftfilteret.
Temperaturen i rommet er under 1 grad C  Maskinen virker ikke under 1 grad C. Ved temperaturer lavere enn dette er det normalt ikke noe fuktighet som skaper problemer
Luftfuktigheten i rommet er for lav Når maskinen får luftfuktigheten ned til ønsket nivå vil den slutte å tørke luften. Viften vil fortsatt gå for å kontrollere når den skal starte avfuktingen igjen
Luftavfukteren virker, 
men reduserer den 
relative luftfuktigheten 
utilstrekkelig / det er 
lite vann i vanntanken.
Huset er for stort. Vi anbefaler å bruke en avfukter med større kapasitet, eller å kjøpe ytterligere en avfukter. Du får antagelig et bedre resultat med to avfuktere forskjellige steder i huset.
Det er for mange kilder til fuktighet. Bading, dusjing, tørking av klær og matlaging skaper mye fuktighet. Dersom du varmer huset ditt med innvendig brenning av gass skaper dette veldig 
mye fuktighet.
Vi anbefaler å bruke en avfukter med større kapasitet, eller å kjøpe ytterligere en avfukter. Du får antagelig et bedre resultat med to avfuktere forskjellige steder i huset.
Det er for mye ventilasjon og det kommer for mye luft fra utsiden av huset. Reduser ventilasjonen. Lukk vinduer og dører. Om nødvendig, steng lufteventiler
Vinduene var klare, 
og nå har kondensen 
kommet tilbake
Temperaturen ute har falt, og vinduene er kaldere. Bruk luftavfukteren på Maximum og kjør den 24 timer i døgnet.
Jeg kan ikke fjerne 
kondens fra mine vinduer, selv i maksimal modus.
Overflatetemperaturen på vinduene er for lav til at avfukteren klarer å avverge kondens. Vanlig ved dårlig isolerte vinduer og når utetemperaturen synker under frysepunktet Kjør avfukteren på «maksimum» 24 timer i døgnet, og når lufttemperaturen utenfor øker bør vinduene bli fri for kondens
Avfukteren blåser ut 
varm luft
Den tørkede luften passerer forbi et 
varmeelement som en del av avfuktingsprosessen før det blir blåst ut i rommet.
Dette er normalt, det er en luftavfukter, ikke en air condition / luftkjøler.
Luftavfukteren støyer Luftfilteret er blokkert eller enheten står på en ujevn overflate. Rengjør filteret og/eller sett avfukteren på et flatt underlag. En avfukter vil også støye mer på tregulv enn på et teppe
Det kommer en bankelyd fra avfukteren. Motoren som driver tørkerotoren har dårlig smøring. Kjør avfukteren på klestørkefunksjon i to dager for å bedre smøringen. Om dette ikke hjelper så kontakt Meaco direkte.
Alarmlampen lyser 
konstant
Avfukteren får ikke nok luft, eller lufttemperaturen er under null. Rens luftfilteret og sørg for at maskinen star minst 30 cm fra veggen, og at den ikke er i nærheten av en varmekilde.
 Alarmlampen blinker Avfukteren får ikke nok luft.  Rens luftfilteret og sørg for at maskinen star minst 30 cm fra veggen, og at den ikke er i nærheten av en varmekilde.
Vannet kommer ikke 
ut av slangen, men 
ender opp i beholderen.
For å få vannet ut av slangen må det komme luft inn andre veien. Luften kan bli blokkert om det står stillestående vann i slangen. Pass på å ha fall på slangen hele veien. Pass på at slangen ikke ender opp i en kveil. Tilpass lengden. Om dette ikke hjelper så lag et lite hull i oversiden av slangen, ca 20mm utenfor avfukteren
Avfukteren lekker vann ut på gulvet. Skyldes som leget at avfukteren står på er ujevnt underlag eller at den ikke har blitt renset godt nok og er for skitten innvendig. Avfukteren må åpnes og renses innvendig. Dette 
bør gjøres av noen som er kompetent. Først bør 
du sjekke at vannbeholderen ikke er sprukket.
Maskinen slår seg ikke av og på automatisk. Hygrostaten får ikke riktige verdier. Rens luftfilteret. Blås hygrostaten ren med en hørføner (bruk kald luft). Hygrostaten sitter bak de små hullene over luftfilteret på høyre side av håndtaket. Kople fra strømmen i 10 minutter og start avfukteren.
Avfukteren virker bare i modus for klestørk og dette lyset står på eller blinker. Hygrostaten kan være ødelagt.  Rens hygrostaten som beskrevet over. Om dette ikke hjelper så kontakt Meaco.
Lys for medium viftehastighet blinker og ingen knapper fungerer.  Maskinen beskytter seg selv. Dette er normalt. Avfukteren vil selv gå tilbake til normalmodus. Ikke rør maskinen. Dette kan pågå så lenge temperaturen er under 10 grader eller over 40 grader, og om fuktigheten er under 40%rh.