Lampen for middels viftehastighet blinker for avfukter DD8L. Hva er galt?

Først av alt: Dersom lampen for middels viftehastighet blinker så er dette helt normalt og ingen feil. Du skal bare la maskinen stå i ro, så vil den selv slutte å blinke.

Årsaken til at denne lampen blinker er for å fortelle deg som bruker at avfukteren har gått ned på halv hastighet. Avfukteren gjør dette i situasjoner der den forstår at det ikke er nødvendig å tørke for full styrke, eller i situasjoner der avfukteren har jobbet hardt og behøver å kjøle seg ned.

Eksempel 1: Avfukteren har gått på full fart kontinuerlig en lang stund, og avfukteren har behov for å hvile. Den går derfor ned på half effekt en stund. Dette kan du ikke overstyre, og du kan derfor ikke lenger få kontakt med betjeningspanelet. Ingen av knappene virker. For å varsle deg om dette og for å forklare deg hvorfor knappene ikke virker, så blinker lampen ved middels viftehastighet. Så snart avfukteren føler seg klar for det så går den tilbake til normal drift.

Eksempel 2: Det er både tørt og kaldt samtidig. Typisk er dette under 40% RH og samtidig under 10 grader C. Under slike forhold er det veldig lite vann i luften, og det har ingen hensikt å tørke for fullt. Forsøker man det likevel så kan det gå ut over levetiden for tørkerotoren. Derfor overstyrer avfukteren og kjører ned på halv effekt. Når temperatur eller fuktighet stiger går avfukteren automatisk tilbake til normal drift. Lampen for middels viftahastighet blinker for å fortelle deg hvorfor du ikke får brukt knappene.

Blinkende lys på avfukteren DD8L er derfor ikke en feil. Du skal bare la maskinen jobbe og styre seg selv. Når avfukteren er klar så vil den automatisk gå tilbake til normal drift.

 

Dersom lampen med varseltrekanten blinker eller lyser konstant så er det en feil og avfukteren må sendes inn til oss for kontroll. Legg ved returskjema som du finner her.