Hva er CADR?

Hva betyr CADR?
Mange luftrensere oppgir en verdi som er CADR. Hva er dette, og hvordan skal det tolkes?

CADR er en forkortelse som betyr Clean Air Delivery Rate. Kort fortalt er dette et tall som sier noe om hvor mye ren luft en luftrenser kan levere. Tallet brukes gjerne til å sammenligne luftrensere. Generelt er det slik at et høyere tall tyder på at det er en bedre luftrenser, men skal dette gi full verdi bør man se litt nøyere på dette.

Forskjellige luftrensere er gode til forskjellige ting.
En luftrenser er ikke en luftrenser. Noen er gode til å fjerne noen partikler, mens andre er gode til å fjerne andre partikler. Skal du velge den optimale luftrenser for deg, så er det en fordel om du vet litt om hvilke ting du skal fjerne fra luften. Skal du fjerne pollen, svevestøv fra trafikken eller sigarettrøyk, så vil forskjellige luftrensere ha forskjellige egenskaper. Derfor oppgis CADR ofte ved forskjellige partikler. La oss ta et eksempel:

Meaco har to luftrensere i serien MeacoClean. Tabellen under viser hva hvilke verdier for CADR som er oppgitt av Meaco:

CADR - Clean Air Delivery Rate for MeacoClean luftrensere

Her ser vi at Meaco har oppgitt CADR for tre forskjellige forurensningskilder. MeacoClean Midi (CA-HEPA 47x5) har verdien 135 for røyk, verdien 142 for støv og verdien 151 for pollen. Den er altså noe bedre til å rense pollen enn den er til å rense røyk. Ser vi på den større modellen, MeacoClean Maxi (CA-HEPA 119x5) så har den mye høyere verdier. Det er altså en luftrenser som gir mye mer ren luft. Det er egentlig ikke så veldig rart, da dette er en mye større luftrenser til en høyere pris. Likevel er disse tallene nyttige for å kunne sammenligne forskjellige luftrensere. Har du to luftrensere som ser like ut, og som har omtrent den samme prisen, så skal du generelt velge den med høyest tall for CADR for den forurensningen som plager deg mest.

CADR og luftstrøm
Skal man ha en høy CADR, så er det lurt med en kraftig vifte. Jo mer luft som blåses gjennom maskinen, jo mer ren luft gir luftrenseren. Kraftigere vifte kan være gunstig i mange tilfeller, men ikke alltid. En kraftig vifte vil lage mye lyd. Du må selv vurdere hvor sensitiv du er for lyd, men vår erfaring er at dette ofte er et vesentlig kriterium for valg av luftrenser. Luftrensere er forskjellig utformet, men generelt kan man si at jo større luftstrøm en luftrenser gir, desto mer bråker den. Kjøper du en luftrenser med en høy CADR og en høy luftstrøm til bruk på soverommet, så vil du antagelig sette viftehastigheten til minimum, og da har du ikke lenger den CADR som du tror. Da bør du kanskje heller se på en annen luftrenser?

Noen eksempler på sammenheng mellom CADR og lynivå:

Skal du bruke luftrenseren i et stort rom der lyd ikke betyr noe, der du kanskje har noe bakgrunnsstøy likevel, og der du har behov for mye ren luft? Da vil MeacoClean Maxi kunne være riktig maskin for deg. Har du et mindre rom på 20-30 kvadratmeter, så vil du kanskje heller foretrekke MeacoClean Midi. Dette er foresten en god all-round luftrenser som velges av mange.

Skal du bruke luftrenser på et lite rom, der lyd er vesentlig? Da vil vi anbefale deg å se på luftrenserne fra AirVax. Dette er luftrensere som bruker et spesielt filter som er helt ulikt et tradisjonelt HEPA-filter. Filteret er statisk elektrisk, og fanger de små partiklene i luften (Det er disse som er skadelig for din helse). Dette er en liten luftrenser, som gir lite luft, og dermed har den en lav CADR. Likevel kan det være et riktig valg, dersom du skal ha den i et lite rom der du ønsker et veldig lavt lydnivå. Typiske bruksområder er kontor eller soverom, på under 25m2.

Vil du ha en luftrenser som er helt lydløs? Da vil vi anbefale å se på de unike luftrenserne fra LifeAir. Dette er luftrensere som ioniserer luften og trekker til seg partiklene ved hjelp av elektrisitet. De har ingen vifte og lager dermed heller ingen lyd. De renser luften godt likevel, men siden de ikke har noen vifte gir de heller ingen luftstrøm. CADR er et mål på hvor mye ren luft luftrenseren blåser ut. Siden LifeAir ikke har noen vfte, så gir den heller ikke noe luftstrøm, og får dermed en veldig lav CADR. LifeAir sine luftrensere er en av våre mest populære, så vi vet at den fungerer. Dette viser at selv om CADR i utgangspunktet er en god måte å vurdere luftrensere på, så sier det ikke alt. Det kan finnes unntak fra regelen, og LifeAir er et slikt unntak.

Hvor høy kan en CADR være?
Tidligere var det en oppfatning om at den høyeste verdien for CADR man kunne oppnå var 650. Derfor seg man noen ganger at de skikkelig kraftige luftrenserne har oppgitt 650 for alle typer partikler. I det senere har det kommet enda større og kraftigere rensere, som har enda høyere verdier. Som eksempel kan nevnes LifeAir CellFlow 900 som har en CADR-verdi på 900. Dette er meget bra. Denne luftrenren gir mye ren luft. Dog er det en stor og dyr maskin som egner seg best til større lokaler som butikker, kontorfellesskap og lignende. Høy CADR i en liten billig luftrenser uten noe særlig lyd er dessverre ikke mulig. Finner du det likevel, så kontskt oss gjerne.

LifeAir Cellflow 900 med høy CADR
Bildet viser en LifeAir Cellflow 900 med høy CADR ment for større arealer som åpent kontorlandskap, butikklokaler, produksjonslokaler og andre steder der en trenger mye ren luft.


Ønsker du å lese mer?

CADR hos Wikipedia på engelsk.
Luftrensere hos Meacos engelske blog.
Et utvalg av våre luftrensere.
Mer info om luftrensere.