Hva betyr CADR?
Mange luftrensere oppgir en verdi som er CADR. Hva er dette, og hvordan skal det tolkes?

CADR er en forkortelse som betyr Clean Air Delivery Rate. Kort fortalt er dette et tall som sier noe om hvor mye ren luft en luftrenser kan levere. Tallet brukes gjerne til å sammenligne luftrensere. Generelt er det slik at et høyere tall tyder på at det er en bedre luftrenser, men skal dette gi full verdi bør man se litt nøyere på dette.

Forskjellige luftrensere er gode til forskjellige ting.
En luftrenser er ikke en luftrenser. Noen er gode til å fjerne noen partikler, mens andre er gode til å fjerne andre partikler. Skal du velge den optimale luftrenser for deg, så er det en fordel om du vet litt om hvilke ting du skal fjerne fra luften. Skal du fjerne pollen, svevestøv fra trafikken eller sigarettrøyk, så vil forskjellige luftrensere ha forskjellige egenskaper. Noen ganger er beskyttelse mot virus i luften kanskje det viktigste? Derfor oppgis CADR ofte for forskjellige typer partikler. La oss ta et eksempel:

Nedenfor ser vi verdiene for to luftrensere i serien MeacoClean. Tabellen under viser hva hvilke verdier for CADR som er oppgitt av produsenten:

CADR - Clean Air Delivery Rate for MeacoClean luftrensere

Her ser vi at Meaco har oppgitt CADR for tre forskjellige forurensningskilder. MeacoClean Midi (CA-HEPA 47x5) har verdien 135 for røyk, verdien 142 for støv og verdien 151 for pollen. Den er altså noe bedre til å rense pollen enn den er til å rense røyk. Ser vi på den større modellen, MeacoClean Maxi (CA-HEPA 119x5) så har den mye høyere verdier. Det er altså en luftrenser som gir mye mer ren luft. Det er egentlig ikke så veldig rart, da dette er en mye større luftrenser til en høyere pris. Likevel er disse tallene nyttige for å kunne sammenligne forskjellige luftrensere. Har du to luftrensere som ser like ut, og som har omtrent den samme prisen, så skal du generelt velge den med høyest tall for CADR for den forurensningen som plager deg mest.

CADR og luftstrøm
Skal man ha en høy CADR, så er det lurt med en kraftig vifte. Jo mer luft som blåses gjennom maskinen, jo mer ren luft gir luftrenseren. Kraftigere vifte kan være gunstig i mange tilfeller, men ikke alltid. En kraftig vifte vil lage mye lyd. Du må selv vurdere hvor sensitiv du er for lyd, men vår erfaring er at dette ofte er et vesentlig kriterium for valg av luftrenser. Luftrensere er forskjellig utformet, men generelt kan man si at jo større luftstrøm en luftrenser gir, desto mer bråker den. Kjøper du en luftrenser med en høy CADR og en høy luftstrøm til bruk på soverommet, så vil du antagelig sette viftehastigheten til minimum, og da har du ikke lenger den CADR som du tror. Veldig ofte ser vi at små luftrensere som brukes på høy hastighet bråker mer enn store luftrensere som går på lav hastighet, selv om de dermed leverer like mye ren luft.

Noen eksempler på sammenheng mellom CADR og lynivå:

Skal du bruke luftrenseren i et stort rom der lyd ikke betyr noe, der du kanskje har noe bakgrunnsstøy likevel, og der du har behov for mye ren luft? Da vil MeacoClean Maxi kunne være riktig maskin for deg. Har du et mindre rom på 20-30 kvadratmeter, så vil du kanskje heller foretrekke MeacoClean Midi. Dette er foresten en god all-round luftrenser som velges av mange.

Skal du bruke luftrenser på et lite rom, der lyd er vesentlig? Da vil vi anbefale deg å se på luftrenseren Zero N fra Winix. Dette er en luftrenser som er utviklet spesielt for soverom, og som har et lavt lydnivå sammen med en akseptabel luftstrøm. Likevel kan det være et riktig valg, dersom du skal ha den i et lite rom der du ønsker et veldig lavt lydnivå. Typiske bruksområder er kontor eller soverom, på under 45m2.

Vil du ha en luftrenser som er helt lydløs? Da vil vi anbefale å se på de unike luftrenserne fra LightAir. Dette er luftrensere som ioniserer luften og trekker til seg partiklene ved hjelp av elektrisitet. De har ingen vifte og lager dermed heller ingen lyd. De renser luften godt likevel, men siden de ikke har noen vifte gir de heller ingen luftstrøm. CADR er et mål på hvor mye ren luft luftrenseren blåser ut. Siden LightAir ikke har noen vifte, så gir den heller ikke noe luftstrøm, og får dermed ingen CADR. LightAir sine luftrensere er en av våre mest populære, så vi vet at den fungerer. Dette viser at selv om CADR i utgangspunktet er en god måte å vurdere luftrensere på, så sier det ikke alt. Det kan finnes unntak fra regelen, og LightAir er et slikt unntak.

Oversikt over CADR for et utvalg luftrensere:

Luftrenser CADR Røyk CADR Støv CADR Pollen
MeacoClean Midi 135 142 151
Winix Zero 232 243 246
Winix Zero Pro 194 200 220 
Air & Me Lendou   175  
LightAir CellFlow Mini   100   
Boneco H680   190  
LIFAair 352   332  
LIFAair 502    450   

Ønsker du å lese mer?

CADR hos Wikipedia på engelsk.
Luftrensere hos Meacos engelske blog.
Et utvalg av våre luftrensere.
Mer info om luftrensere.