Hva er IP-graden på en luftavfukter fra Meaco?

Fra tid til annen får vi spørsmål om hva som er IP-graden på Meacos luftafuktere. IP-grad er en betegnelse som sier noe om hvor tett et apparat eller en maskin er. En typisk IP-grad kan se slik ut: IP54

Det første sifferet sier noe om hvor godt beskyttet en maskin er mot faste gjenstander, det vi si ting som støv, fingre eller en skrutrekker. Et høyt siffer sier at maskinen er støvtett, mens et lavt siffer sier at man kan klare å putte en finger eller en skruterekker inn i maskinen.

Det andre sifferet sier noe om hvor godt maskinen er beskyttet mot vann. Et høyt siffer sier at maskinen er vanntett, eller at du kan sprute på den med høyt trykk. Et lavt siffer sier at vann vil kunne komme inn i maskinen dersom det drypper på den. Les mer om IP-beskyttelse hos Wikipedia

Hva skal en avfukter gjøre?
En avfukter skal ta luft fra rommet den står i, tørke luften, og deretter blåse luften tilbake til rommet. For at maskinen skal klare dette må den nødvendigvis ha åpninger. Det må komme luft inn i maskinen for at avfukteren skal klare å tørke luften. Dette ligger i avfukterens natur. Det er slik den er bygget opp, og det er slik de aller fleste avfuktere fungerer. Dersom luft skal kunne komme inn i maskinen, så må det nødvendigvis være mulig for både vann og støv å komme inn også. Hvordan skulle man klare å lage en maskin som tar inn luft, men som ikke tar inn støv eller vann?

Hva er IP-graden for Meaco avfuktere?
Siden avfukteren nødvendigvis må ta inn luft for å gjøre jobben sin, så mener Meaco at det ikke gir noen mening å snakke om IP-grad for avfuktere. Det går ikke an å beskytte en maskin mot støv og vann, samtidig som maskinen skal ta inn luft. Meaco ønsker derfor ikke å oppgi noen IP-grad for sine produkter. Les mer om IP-beskyttelse på Meacos engelske nettside her. Les mer om IP på Meacos norske nettside her.

Men jeg MÅ ha et svar!
Dersom du ikke er enig med Meaco, men MÅ ha et svar, så kan vi anslå noe for deg. Hvor tett kan en avfukter være, men likevel fungere? Skal den være støvtett? Nei, da kan den ikke ta inn luft. Kan det være mulig å stikke en skrutrekker inn? Ja, i de fleste tilfeller så er det det. Skal man kunne stikke hendene sine inn i den? Nei, det er ikke smart, for da kan fingrene bli ødelagt av den roterende viften. Altså må første siffer være på nivå med en finger, altså IP 2.

Det andre sifferet sier hvor tett den er for vann. Skal den være vanntett? Nei, da kommer det heller ikke luft inn. Skal man kunne bruke den i dusjen, slik at vann kan dryppe på den? Vel, avfukteren går på 230 Volt strøm, så det er kanskje ikke et realistisk bruksområde å ta den med inn i dusjen. Altså blir sifferet meget lavt. Det er mulig å lage en avfukter som det kan dryppe vann på, og dermed blir siste siffer 1, men høyere enn dette vil vi ikke gå. Mange av Meacos avfuktere blåser luften ut på toppen, og dermed kan det også komme vann ned i denne utblåsningen. Dermed kan man ikke engang bruke tallet 1, men må ned på 0, altså ingen beskyttelse mot vann.

Konklusjon:
Første siffer kan være 2, som betyr at man ikke kan putte fingrene inn i avfukteren (men mindre ting kan puttes inn, for eksempel en skrutrekker)

Andre siffer kan være 1, altså at maskinen tåler drypp fra oven (vertikale drypp). Selv om dette er mulig rent teknisk, så anbefaler vi ikke å sette en avfukter der det drypper vann. Vi vil være på den sikre siden, og velger derfor 0. Vi kan også velge X, som betyr at det ikke er noen krav til tetthet i dette tilfelelt.

IP-graden for en avfukter blir dermed IP2X (evt IP20) eller i spesielle tilfeller IP21.

Spesielt interesserte som har erfaring med IP-systemet vil se at denne beskyttelsen ikke er spesielt imponerende, men om du har lest teksten over så forstår du nok at det må være slik.