Bedre Luftrenser

Om du har et rom på under 10 m2, og middels problemer med luftforurensning,
så bør du bruke en luftrenser som renser 120 m3 pr time.
Nedenfor ser du de luftrensere som kan passe for deg.