Luftrenser

Du bruker ikke luftrenser bare fordi du har luftveisproblemer...

... du bruker også luftrenser for å unngå å få luftveisproblemer.