Luftrenser

Du bruker ikke luftrenser bare fordi du har astma og luftveisproblemer...

... du bruker også luftrenser for å unngå å få astma og luftveisproblemer.