Luftrenser

Du bruker ikke luftrenser bare fordi du har problemer...... du bruker også luftrenser for å unngå å få problemer.

Luftrenser under 10 kvadrat Luftrenser 10 til 20 kvadrat Luftrenser 20 til 30 kvadrat
Luftrenser 30 til 40 kvadrat Luftrenser 40 til 50 kvadrat Luftrenser over 50 kvadrat

Hvordan beregner vi arealet for luftrensere?