Mye tyder på at riktig luftfuktighet kan redusere smitte av virus!

Flere medier og leverandører melder nå at det kan være en sammenheng mellom luftfuktighet og smitte av virus. Ved å holde den relative luftfuktigheten rundt 40% kan det se ut til at viruset sprer seg saktere, og holder seg aktivt i luften i en kortere periode. Heldigvis er 40% luftfuktighet også en veldig gunstig luftfuktighet for mennesker og bygninger også, så her får man i både pose og sekk.

Her er en video som forklarer sammenhengen mellom luftfuktighet og spredning av virus:

Flere kilder til sammenhengen om virus og luftfuktighet:

Luftfuktighet og virus. Medical news Today

Skjermdump fra Medical News Today.

 

Sammenheng luftfuktighet og virus

Som vi ser av tabellen ovenfor, hentet hos Ecor Pro, er det gunstig å holde luftfuktigheten mellom 30% og 60%. Dette betyr at du bør bruke en luftfukter for å øke luftfuktigheten vinter og vår, mens du bør bruke en luftavfukter for å redusere den sommer og høst.