NRK.no melder at luftforurensning øker faren for å dø av Covid-19. Dette er ganske dramatiske nyheter.

Det er en studie fra Harvard som viser dette.

Det er funnet en sammenheng mellom svevestøv og dødeligheten av Covid-19. Ved økt mengde svevestøv i luften vil også risikoen for å dø øke betydelig. Svevestøvet er i størrelsen PM 2,5. Dette er heldigvis en størrelse partikkel som en god luftrenser vil kunne redusere betydelig.

Videre opplyses det at denne risikoen kommer i tillegg til den generelle faren ved å puste forurenset luft.

Studiene er utført i USA, men vi har de samme forholdene her i Norge. NRK opplyser at i Oslo varierer konsentrasjonen vanligvis mellom 5 og 20 μg/m³ om vinteren.

Beskytte mot luftforurensning

Beskyttelse mot luftforurensning er viktig
En av forskerne bak studien sier det er viktig å beskytte seg mot luftforurensning. Dette gjelder både generelt, men spesielt nå mens pandemien herjer. En god beskyttelse mot luftforurensning vil kunne gjøre at færre mennesker dør av Covid-19.

En luftrenser fjerner svesestøv og luftforurensning
Vi har lenge ment at det norske folk bør ha en luftrenser hjemme. Vi mener dettekan bidra svært positivt for den enkeltes helse og for folkehelsen. Luftforurensning er ikke noe du dør avmomentent, slik som en trafikkulykke eller et krefttilfelle. Luftforurensning er noe som forårsaker en tidlig død. Derfor er det slik at tiltak du setter inn tidlig i livet vil spare deg for plager som kommer senere i livet. Spesielt er barn viktig å beskytte. 

Med disse nye opplysningene om sammenhengen mellom Covid-19 og luftforurensning er det helt tydelig at luftkvaliteten er noe som berører liv og død. Vi føler at det er vår plikt å anbefale folk å kjøpe luftrenser og vi håper på denne måten å gi folk et bedre og lengre liv. I tillegg vil dette spare helsevesenet og redusere offentlige utgifter.

Ta ansvar. Kjøp en luftrenser til noeh du er glad i!