Luftrenseren IonFlow produseres av det svenske selskapet LightAir. I forbindelse med pandemien med coronaviruset COVID-19 melder LightAir om en enorm økning i salget av luftrensere.

Luftrenseren IonFlow fra LightAir er ingen vanlig luftrenser. Det er en luftrenser uten tradisjonelt filter og uten vifte. Likevel er den veldig effektiv for å fange partikler i luften, og det er spesielt de små partiklene som den er gog til å fange.

IonFlow bruker ionisering av luften og elektrisk ladning for å få tak i partiklene i luften. En bieffekt av denne renseteknologien er at virus og bakterier i luften nøytraliseres. Det er faktisk så effektivt at virus nøytraliseres i luften uten at viruset behøver å komme inn til luftrenseren. Viruset nøytraliseres der det er, selv på avstand.

Luftrenseren fra LightAir brukes ofte i kombinasjon med andre større luftrensere. Da vil den store luftrenseren fjerne mesteparten av forurensningen i luften, mens IonFlow vil fjerne de virkelig små partiklene og som sagt nøytralisere og uskadeliggjøre virus og bakterier. Dette er kjent for å redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Det svenske selskapet LightAir er børsnotert i Sverige, og de melder våren 2020 om en enorm økning i salget av deres luftrensere. Pandemien med coronaviruset er antagelig årsaken til denne store økningen av salg av luftrensere.

Det er magasinet Dagens PS som melder om dette.

Luftrenser corona virus lightair ionflow evolution